Bedrijfsruimte - Koop

Herculesstraat 88a 1076ST Amsterdam

Informatie aanvragen

€ 200.000,-

Herculesstraat 88a 1076ST Amsterdam
 

Stuur hier een vraag of opmerking naar :Bedrijfsruimte te koop aangeboden
op Herculesstraat 88a in Amsterdam

Bedrijfsruimte - Koop
49 m2

De bedrijfsruimte is gelegen op de hoek van de
Turnerstraat en nabij de Olympiaweg in de populaire
woonwijk "Oud Zuid". De bedrijfsruimte met een
afmeting van ca. 49 m² BVO is al sinds 1987 in gebruik
bij de Perscombinatie. De locatie wordt gebruikt om
foldermateriaal te verspreiden.

Parkeren kan de directe omgeving via betaald
parkeren/ parkeervergunningen stelsel. Het object is
zowel per auto als per openbaar vervoer goed te
bereiken.

Huurprijs € 7.787,76 op jaarbasis
Huurtermijn onbepaalde tijd
Ingangsdatum 1 maart 1987
VvE bijdrage € 586,53 per jaar

Erfpacht
Datum uitgifte 1 augustus 2010
Duur erfpacht voortdurend
Einddatum lopende periode 31 juli 2060
Vooruitbetaalde canon tot 1 augustus 2060

Algemene informatie

Energielabel
Wordt aangeleverd bij of na eigendomsoverdracht.

Onder- / overmaat metrage
Van het gebouw is geen NEN 2580 meetrapport
beschikbaar. Eventuele afwijkingen zullen niet van
invloed zijn op de koopsom.

Waarborg
Koper dient binnen drie weken na ondertekening van
de koopakte een waarborgsom of bankgarantie ter
grootte van 10% van de koopsom overgemaakt te
hebben op een rekeningnummer van het
notariskantoor dat het transport verzorgt.

Koopakte
De tussen partijen gemaakte afspraken zullen worden
vastgelegd in een koopakte model Alliantie welke
opgemaakt wordt door Notariskantoor Loyens & Loeff.

Milieubepaling
Aan verkoper is niet bekend of de onroerende zaak
verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het
gebruik of die heeft geleid of zou kunnen leiden tot
een verplichting tot schoning van de onroerende zaak,
dan wel het nemen van andere maatregelen. Aan
verkoper is niet bekend of in de onroerende zaak een
ondergrondse tank voor het opslaan van (vloei)stoffen
aanwezig is. Aan verkoper is niet bekend of er in de
onroerende zaak asbest is verwerkt.

Garanties door Verkoper
Ten aanzien van de feitelijke staat van het verkochte
object (waaronder mede begrepen de technische en
milieukundige staat) geldt uitdrukkelijk, dat deze
overeenkomst "as is” tussen partijen is aangegaan. Dit
houdt in dat koper het verkochte object op de
transportdatum zal aanvaarden in de (feitelijke) staat
waarin ze alsdan verkeert. De aanwezigheid van
achterstallig onderhoud en/of gebreken zijn voor
rekening en risico van koper en koper vrijwaart
verkoper hiervan.

Bijzondere bepalingen
Met betrekking tot de door eigenaar (of zijn adviseurs)
verstrekte informatie geldt dat alle informatie naar
beste weten door (of namens) eigenaar wordt
verstrekt, hetgeen geen garantie inhoudt dat de
verstrekte informatie ook daadwerkelijk juist en
volledig is.

Gunning
De eigenaar behoudt zich het recht van gunning voor.

Transport
De oplevering en aansluitend het transport bij
Notariskantoor Loyens & Loeff, zal in nader overleg
tussen partijen kunnen geschieden.

Bijlagen (op aanvraag beschikbaar)
- Eigendomsbewijs;
- Kadastrale gegevens;
- Splitsingsakte;
- Bestemmingsplan voorschriften;
- Rapport Asbestinventarisatie;
- VvE stukken;
- Koopakte model Alliantie

 

Contact

BedrijfsnaamCastanea Bedrijfsmakelaars B.V.
VestigingHilversum
ContactpersoonR.J. (Ronald) Majoor
E-mailadresronald@castanea.nl
Telefoonnummer06 - 54 220 915

Kenmerken

Hoofdbestemming:
Bedrijfsruimte
Prijs:
€ 200.000,-
oppervlakte:
49 m2
Buurt:

In de buurt

De 10 meest populaire buurten in de omgeving om een bedrijfsruimte te kopen zijn: Bedrijventerrein Sloterdijk (81), Westelijk Havengebied (56), Amstel III/Bullewijk (26), Buiksloterham (36), Achtersluispolder (35), Verrijn Stuart (35), Bovenkerk en Legmeer (23), Oosteinde (16), Sniep (12), Lijnden (9)

De 10 meest populaire bedrijventerreinen in de omgeving om een bedrijfsruimte te kopen zijn: Sloterdijk Iii-Zuid (50), Verrijn Stuart (35), Achtersluispolder (33), Bedrijvengebied Zuidoost (18), Bedrijventerrein Legmeer En Bovenkerk (23), Cornelis Douwesterrein (23), Westhaven Oost (gemengd) (17), Amerikahaven Zuidoost (gemengd) (16), Buiksloterham / Papaverweg (14), Westerspoor-Zuid (13)

Bestemmingsplan:
Bekijk hier het bestemmingsplan van Herculesstraat 88a in Amsterdam.

Vragen of opmerkingen

Zoekt u een bedrijfsruimte te koop in Amsterdam? We bieden u nu een unieke bedrijfsruimte aan in de buurt Stadionbuurt te Amsterdam. Deze bedrijfsruimte heeft een totale beschikbare oppervlakte te koop van 49 m2 en ligt op Herculesstraat 88a in Amsterdam.

Heeft u interesse in dit object, vul dan het aanvraagformulier in. Wij brengen u rechtstreeks in contact met de makelaar of eigenaar van de ruimte zodat u direct een bezichtiging kunt inplannen of extra informatie kunt opvragen.

Deze info niet juist?

Klik hier indien bovenstaande informatie niet juist is en u ons hiervan op de hoogte wilt stellen.

 
Informatie aanvragen