Kantoor - Huur

Arendstraat 29 1223RE Hilversum

Informatie aanvragen
  )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )

€ 115,- per m² / jaar

Arendstraat 29 1223RE Hilversum
 

Kantoor te huur aangeboden
op Arendstraat 29 in Hilversum

Kantoor - Huur
826 m2

De industriële kantoorvloer, voorzien van een opnamestudio, kamerindeling, bedrijfskantine en dakterras is gelegen op de eerste verdieping van uit de jaren vijftig daterende, getransformeerde fabrieksgebouw met de naam "Rotor Media".

Bereikbaarheid
Het complex is per auto goed aan te rijden vanuit het centrum van Hilversum, maar ook komende vanaf o.m. de rijksweg A27 (Utrecht - Almere) en de rijksweg A1 (Amsterdam - Amersfoort). Vanaf het centraal treinstation van Hilversum rijden er meerdere buslijnen (108 en 109) in de richting van de Arendstraat.
Daarbij zijn de infrastructurele werkzaamheden aangevangen betreffende de aanleg van de HOV-lijn (een busverbinding voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer) met ter hoogte van de Mussenstraat een halte met een rechtstreekse aansluiting op het treinstation Hilversum - Centraal.

Verhuurbaar vloeroppervlak
De beschikbare kantoorunit is gelegen op de eerste verdieping en kent een verhuurbaar vloeroppervlak van totaal circa 826 m². Het oppervlak is met zorg berekend door het bouwtechnische bureau MRBA te Hilversum.

Parkeren
Bij de ruimte kunnen totaal circa 12 (twaalf) parkeerplaatsen worden aangeboden, waarvan 2 (twee) parkeerplaatsen gesitueerd direct nabij het hoofdgebouw, 2 (twee) plaatsen gelegen op het omsloten parkeerterrein aan de Arendstraat en totaal 8 (acht) te situeren op de parkeerstrook aan de Mussenstraat.
Mitsdien voorradig, kunnen additioneel meerdere parkeerplaatsen worden gehuurd.

Opleverings-/voorzieningenniveau
Het gebouw kent een zeer compleet voorzieningenniveau, waarbij gebruik is gemaakt van hoogwaardige materialen en installaties, onder meer bestaande uit:
• een representatieve hoofdentree;
• systeemplafonds met verlichtingsarmaturen v.v. bewegingssensoren (deels);
• toiletgroepen, waarbij de kranen voorzien zijn van sensoren;
• pantry;
• kabelgoten v.v. een basis E-installatie;
• luchtbehandelingssysteem;
• brandmeldinstallatie;
• brandcompartimentering, 60 min brandwerendheid;
• buitenzonwering;
• raamkozijnen voorzien van draai-/kiepramen;
• elektronisch bedienbaar hekwerk;
• glasvezel dataverbindingslijnen;
• toegangscontrole systeem (van het merk ‘Salto’) vanaf de hoofdentree tot het gehuurde;
• camerabeveiliging middels CCTV in de algemene ruimten en de buitenruimten.
Voorts heeft de huidige huurder de kantoorruimte onder meer voorzien van een opnamestudio met diverse edit-sets. In overleg kunnen dergelijke zaken en aangebrachte voorzieningen (mogelijk) worden overgenomen.

Aanvangshuurprijs
De aanvangshuurprijs voor de kantoorruimte bedraagt EUR 115,- exclusief BTW per m² op jaarbasis.

Voor het parkeren is een huurprijs verschuldigd ten bedrage van EUR 467,50 exclusief BTW per parkeerplaats op jaarbasis.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks op basis van de Consumentenprijsindex, reeks CPI Alle Huishoudens (2015=100) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Servicekosten
Vanwege de navolgende door verhuurder te verzorgen bijkomende leveringen en diensten wordt een voorschotbedrag aan servicekosten berekend van EUR 36,00 per m² op jaarbasis exclusief BTW.

In de servicekosten zijn begrepen:
- onderhoud gas cv-installatie;
- onderhoud buitenterrein, inclusief herstel bestrating;
- glasbewassing buitenzijde;
- bijdrage totale afvalverwerkingskosten;
- schoonmaakkosten algemene ruimten;
- de levering van gas, water en elektra en het bijbehorende vastrecht ter zake van de individuele ruime, alsmede een pro rata aandeel in de algemene ruimte;
- videocamerabewaking;
- de kosten van onderhoud en gebruik van de gebouw gebonden installaties en voorzieningen, waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt: de elektrische installatie (inclusief de zwakstroominstallatie), de liftinstallatie, de elektrisch bedienbare toegangshekken; de aanwezige zonneschermen (screens), het toegangscontrole systeem (van het merk Salto), de luchtbehandelingsinstallatie.
- aanpassen brievenbussen, naams- en wegbewijzeringborden;
- 6% administratiekosten.

Zekerheidstelling
Ter meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst dient een bankgarantie te worden verstrekt gelijk aan 3 (drie) maanden huurprijs te vermeerderen met de servicekosten en de verschuldigde omzetbelasting.

Huurperiode(n)
De huurovereenkomst wordt afgesloten voor de duur van 5 (vijf) jaar te verlengen met een aansluitende periode van telkens 5 (vijf) jaar.

Opzegging
Beëindiging van de huurovereenkomst geschiedt door opzegging tegen het einde van een huurtermijn, met inachtneming van een opzegtermijn van 12 (twaalf) maanden.

Aanvaarding
In overleg

Huurovereenkomst
Op basis van het standaard model huurovereenkomst volgens de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ 2015) voor kantoorruimte in de zin van artikel 7:230a BW, zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM). Verhuurder maakt gebruik van standaard aanpassingen.

Bijzondere bepalingen
Huurder dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor verkrijging en voortzetting van de overheidswege benodigde toestemming(en) en/of vergunning(en), teneinde de door huurder beoogde bedrijfsvoering in het gehuurde te kunnen uitoefenen.

Huurder is slechts gerechtigd om in overleg met en na schriftelijke toestemming van de verhuurder naamsaanduiding aan te brengen aan het gehuurde.

De in deze brochure genoemde metrages zijn met zorg berekend. Het verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent aan geen der partijen enig recht, behoudens ingeval van niet correcte verrekening van de servicekosten.

Energieprestatie
Het Rotor Media gebouw beschikt over een energielabel C.

BTW regime
De in deze documentatie genoemde bedragen zijn exclusief BTW, uitgaande van het feit dat huurder (blijvend) voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968. Indien de belaste verhuur beëindigd wordt dan wel een verzoek tot belaste verhuur niet wordt ingewilligd omdat de huurder niet meer c.q. niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief BTW, zodanig verhoogd dat de verhuurder volledig gecompenseerd wordt voor de BTW op de toerekenbare investeringen en kosten welke hij aan de fiscus moet terugbetalen c.q. niet (meer) in aftrek kan brengen.

Gunning voorbehouden
De verhuurder behoudt zich het recht van gunning voor.

Disclaimer
De informatie in deze brochure is met zorg vervaardigd. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

 

Contact

BedrijfsnaamCastanea Bedrijfsmakelaars B.V.
VestigingHilversum
Contactpersoonmr. S.H. (Bas) Bakker RM RT
E-mailadresbas@castanea.nl
Telefoonnummer06 - 54 220 914

Kenmerken

Hoofdbestemming:
Kantoor
Prijs:
€ 115,- per m² / jaar
oppervlakte:
826 m2
Bouwjaar:
1962
Buurt:
Industrieterrein:

In de buurt

De 10 meest populaire buurten in de omgeving om een kantoor te huren zijn: Centrum (53), Laren-Dorpskern (26), Raadhuiskwartier (45), Boomberg (42), Schilderskwartier (38), Trompenberg-Zuid (37), Valkeveen (34), Brink (31), Arenaparkkwartier (29), Naarden Vesting (26)

De 10 meest populaire bedrijventerreinen in de omgeving om een kantoor te huren zijn: Gooimeer Zuid (32), Soestdijkse Grachten (32), Zuidbuurt (26), Mediapark (22), Nieuwe Vaart (20), Havenkwartier (16), Industriewijk (16), Kerkelanden (15), De Drie Eiken (14), Mussenstraat (10)

Bestemmingsplan:
Bekijk hier het bestemmingsplan van Arendstraat 29 in Hilversum.

Vragen of opmerkingen

Zoekt u een kantoor te huur in Hilversum? We bieden u nu een uniek kantoor aan op industrieterrein Mussenstraat in de buurt Liebergen te Hilversum. Dit kantoor heeft een totale beschikbare oppervlakte te huur van 826 m2 en ligt op Arendstraat 29 in Hilversum.

Heeft u interesse in dit object, vul dan het aanvraagformulier in. Wij brengen u rechtstreeks in contact met de makelaar of eigenaar van de ruimte zodat u direct een bezichtiging kunt inplannen of extra informatie kunt opvragen.

Deze info niet juist?

Klik hier indien bovenstaande informatie niet juist is en u ons hiervan op de hoogte wilt stellen.

 
Informatie aanvragen