Kantoor - Huur & koop

Plein 13h 2291CA Wateringen

Informatie aanvragen
  )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )

€ 6.500,- per maand

Plein 13h 2291CA Wateringen
 

Kantoor te huur & koop aangeboden
op Plein 13h in Wateringen

Kantoor - Huur & koop
469 m2

TE KOOP / TE HUUR
Plein 13 h te Wateringen

OMGEVINGSFACTUREN
Het pand is gelegen in het oude centrum van Wateringen in de gemeente Westland en is te bereiken via de Heulweg en Wippolderlaan. In het historisch centrum bevindt zich rondom het plein de gezellige lokale winkelkern. Het gebied kenmerkt zich door een bijzondere mix aan landelijke winkelketens en lokale winkeliers. Naast de horeca en het supermarktaanbod is het aanbod in non-food zeer divers met een grote verscheidenheid aan winkels in het mode- en kledingsegment.

BEREIKBAARHEID
De bereikbaarheid van het pand is goed. Het is gelegen in de nabije omgeving van de ringweg S105, N464 en deWippolderlaan welke via de N211 directe aansluiting heeft met de op- en afrit van rijksweg A4.
Tevens is de bereikbaarheid met het openbaar vervoer goed. Buslijnen N4 en 30 stoppen praktisch voor de deur, terwijl HTM tram 16 op ca. 10 minuten loopafstand stopt.

PARKEREN
Het pand beschikt niet over eigen parkeermogelijkheden. In de directe omgeving is betaald parkeren aan de openbare weg mogelijk. Tevens is het mogelijk om een bedrijfsparkeervergunning aan te vragen.

OBJECTOMSCHRIJVING
Het monumentale pand is omstreeks 1938 gebouwd, toen als nieuwbouw Gemeentehuis. Architect A.J. Kropholler heeft de voor zijn werk bekende bogen, natuursteen toepassingen en invoegingen van kunst toegepast bij de creatie van dit object. Vanaf de jaren '90 is het pand als kantoorruimte in gebruik, waarbij de klassieke raadszaal nog lange tijd als als trouwlocatie dienst heeft gedaan.

De entree bevindt zicht op verhoogd niveau centraal in de voorgevel. Achter de entree bevindt zich de ruime gemeenschappelijke hal, welke toegang geeft tot de verschillende monumentale kantoorkamers en opgang naar bovengelegen verdiepingen. Op de eerste etage bevindt zich naast de klassieke oude raadszaal verschillende kantoorunits, tevens voorzien van een pantry en sanitaire voorzieningen.
Op de tweede etage is recentelijk in gebruik geweest als opslagruimte, maar de mogelijkheden om dit als kantoorruimte te gaan gebruiken worden uitgewerkt.

De totaal verhuurbare oppervlakte bedraagt circa 469 m² v.v.o.

OPLEVERINGSNIVEAU
Onderhavige wordt leeg en bezemschoon opgeleverd met onder andere de volgende voorzieningen:
- veel authentieke details;
- moderne panty;
- sanitaire voorzieningen;
- databekabeling;

BESTEMMINGSPLAN
'Kern Wateringen’ vastgesteld d.d. 25-06-2013.

HUURGEGEVENS
Huurprijs:
€ 6.500,- per maand te vermeerderen met BTW.

Servicekosten:
Huurder dient zelf zorg te dragen voor aansluiting en betaling van alle nutsvoorzieningen.

Huurtermijn:
5 (vijf) jaren

Opzegtermijn:
12 (twaalf) maanden

Aanvaarding:
In overleg

Huurbetaling:
Per maand vooruit

Huurprijsaanpassing:
Jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de Consumentenprijsindex (CPI), Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

BTW:
Verhuurder wenst te opteren voor BTW belaste verhuur. Indien huurder niet voldoet aan de criteria, zal er een nader overeen te komen percentage ter compensatie van de gederfde BTW worden vastgesteld.

Zekerheidsstelling:
Bankgarantie/waarborgsom ter grootte van een bruto betalingsverplichting van 3 (drie) maanden. (huur, servicekosten en BTW).

Huurovereenkomst:
De huurovereenkomst zal worden opgesteld conform de door de Raad van Onroerende Zaken (ROZ) in 2015 vastgestelde ROZ model Huurovereenkomst Kantoorruimte en andere bedrijfsruimte met aanvullende bepalingen verhuurder.

KOOPGEGEVENS
Verkoopprijs:
€ 1.045.000,- k.k.

Kadastrale gegevens:
Gemeente: Wateringen
Sectie: A
Nummer: 6409
Appartementsindex: A1

BTW:
Bij de overdracht en levering is geen BTW verschuldigd.

Zekerheidsstelling:
Bij ondertekening van de koopovereenkomst zal koper ter meerdere zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen een waarborgsom ter grootte van 10% van de koopsom voldoen op kwaliteitsrekening van de notaris binnen 10 werkdagen, nadat de wilsovereenstemming door beide partijen is getekend.

Koopakte:
Standaard NVM koopakte BOG.

Koopvoorwaarden
Voor de verkoop zijn verkoopvoorwaarden gesteld die hieronder zijn opgenomen. Bij het uitbrengen van een bieding en het sluiten van de koopovereenkomst dient men bekend te zijn met deze verkoopvoorwaarden en deze te aanvaarden.
- Koper wordt in de gelegenheid gesteld de onroerende zaak voor het sluiten van de koopovereenkomst te laten keuren door een erkend bouwtechnisch bureau om eventuele bouwkundige gebreken vast te stellen, dan wel de onroerende zaak te laten controleren op de aanwezigheid van asbesthoudende materialen en/of grond op enige verontreiniging te laten onderzoeken. Koper heeft hier wel/geen gebruik van gemaakt.
- Koper verklaart ermee bekend te zijn dat de onroerende zaak meer dan 75 jaar oud is. Dit betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe panden. Tenzij de verkoper de kwaliteit ervan gegarandeerd heeft, staat verkoper niet in voor de vloeren, de leidingen voor elektriciteit, water en gas, verwarming en warmwaterinstallaties met toebehoren, de riolering en de aanwezigheid van doorslaand of optrekkend vocht.
- Aan verkoper is niet bekend dat in de onroerende zaak of bij installaties asbesthoudende materialen zijn verwerkt, anders dan in de tijd waarin de onroerende zaak werd vervaardigd, destijds gebruikelijk was. Ook is aan verkoper niet bekend dat naderhand door andere (vorige) eigenaren of bewoners asbesthoudende materialen zijn gebruikt bij eventuele renovaties en/of verbouwingen. Bij eventuele verwijdering van asbesthoudende materialen, dit geldt ook voor asbesthoudende vloerbedekking, dienen op grond van de (milieu)wetgeving speciale maatregelen te worden getroffen. Koper verklaart hiermee bekend te zijn en vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enige asbesthoudende stof in de onroerende zaak kan voortvloeien.
- Indien de waarde waarover koper overdrachtsbelasting is verschuldigd wegens de overdracht binnen 6 maanden na een voorgaande overdracht kan worden verminderd met de waarde waarover bij die eerdere overdracht overdrachtsbelasting was verschuldigd vergelijk artikel 13 Wet op Belastingen van Rechtsverkeer en koper derhalve niet de onder normale omstandigheden verschuldigde overdrachtsbelasting hoeft te voldoen, zal koper aan verkoper uitkeren het verschil tussen enerzijds het bedrag dat aan overdrachtsbelasting zou zijn verschuldigd zonder vermindering en anderzijds het werkelijk aan overdrachtsbelasting verschuldigde bedrag.
- Energielabel is niet van toepassing, gezien het een rijksmonument betreft.
- Koper is geattendeerd op het feit dat verkoper het verkochte niet zelf heeft gebruikt en dat hij derhalve koper niet heeft kunnen informeren over eigenschappen van c.q. gebreken aan het verkochte, waarvan hij op de hoogte zou zijn geweest als hij het verkochte zelf feitelijk had gebruikt. In dit kader zijn partijen uitdrukkelijk overeen gekomen, dat dergelijke eigenschappen c.q. gebreken voor risico en rekening van koper komen en dat bij de vaststelling van de koopsom hiermee rekening is gehouden.

Van toepassing zijnde gegevens met betrekking tot de onroerende zaak zijn eveneens op verzoek bij ons op kantoor ter inzage. Dit zijn bijvoorbeeld: stukken van de vereniging van eigenaren, huishoudelijke reglementen, eigendomsbewijs, splitsingsakte, splitsingstekening, reglementen, erfpachtvoorwaarden.

+++

Bovenstaande objectinformatie is met zorg samengesteld. Voor de juistheid ervan kan door ons geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Vermelding van vloer- en overige oppervlakten zijn slechts indicatief en kunnen in werkelijkheid afwijken. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Kenmerken

Hoofdbestemming:
Kantoor
Prijs:
€ 6.500,- per maand
oppervlakte:
469 m2
Beschikbaar per:
In overleg
Gebied:
Stadscentrum dorpskern
Aantal bouwlagen:
2 bouwlagen
Bouwjaar:
1938

In de buurt

De 10 meest populaire buurten in de omgeving om een kantoor huren zijn: 0 (532), Bezuidenhout-Midden (1), Laakhaven-Oost (1), Rivierenbuurt-Zuid (1), Zuidwal (1)

De 10 meest populaire bedrijventerreinen in de omgeving om een kantoor huren zijn: Plaspoelpolder (47), Scheveningse 1e, 2e Haven (16), Hoornwijck (rijswijk) (21), Wateringse Veld (28), Forepark (12), Delftechpark (22), Zwethove (20), Binckhorst (10), Bedrijvenpark Ypenburg Deelplan 21 Fokker (10), Tanthof Oost (15)

Bestemmingsplan:
Bekijk hier het bestemmingsplan van Plein 13h in Wateringen.

Vragen of opmerkingen

Zoekt u een kantoor te huur & koop in Wateringen? We bieden u nu een uniek kantoor aan te Wateringen. Dit kantoor heeft een totale beschikbare oppervlakte te huur & te koop van 469 m2 en ligt op Plein 13h in Wateringen, dit adres ligt in een stadscentrum dorpskern.

Heeft u interesse in dit object, vul dan het aanvraagformulier in. Wij brengen u rechtstreeks in contact met de makelaar of eigenaar van de ruimte zodat u direct een bezichtiging kunt inplannen of extra informatie kunt opvragen.

Deze info niet juist?

Klik hier indien bovenstaande informatie niet juist is en u ons hiervan op de hoogte wilt stellen.

 
Informatie aanvragen