Bedrijfsruimte - Huur

Calandstraat 31 3316EA Dordrecht

Informatie aanvragen

€ 42,- per m² / jaar

Calandstraat 31 3316EA Dordrecht
 

Stuur hier een vraag of opmerking naar :Bedrijfsruimte te huur aangeboden
op Calandstraat 31 in Dordrecht

Bedrijfsruimte - Huur
567 m2 - 1125 m2

Algemeen
Beschikbaar voor verhuur is een bedrijfsunit die onderdeel uitmaakt van een grootschalig bedrijfsverzamelcomplex, dat in zijn totaliteit bestaat uit een achttal units. De beschikbare unit is gelegen op een absolute zichtlocatie langs de Rijksweg A-16. De unit omvat ca. 567 m² bedrijfsruimte en 162 m² kantoorruimte.

Naast dat het object is gelegen direct langs de rijksweg A16 (Rotterdam-Breda) is het object tevens gelegen nabij de provinciale weg de N3. De N3 is de verbindingsweg tussen de rijkswegen A16 en A15 (Rotterdam-Nijmegen). Beide wegen geven aansluiting op de provinciale weg de N217. Dit is de verbindingsweg tussen de gemeente Dordrecht en de Zuid Hollandse Eilanden waarin ter hoogte van ’s-Gravendeel een toltunnel is opgenomen.

Bedrijventerrein Amstelwijck West is een modern deel van de westelijke industriezone van Dordrecht, die bestaat uit het Zeehavengebied en de bedrijventerreinen Dordtse Kil I, II en III. Het is de vestigingsplaats van onder andere bouw en aannemingsbedrijf Van Wijnen West, Staples Office Center, Assurantie Bemiddeling Wegtransport, A.A.S. Dubbeldam Autoschade herstel en Lasaulec technische groothandel.

Bedrijventerrein Amstelwijck West is middels een busverbinding bereikbaar vanaf het treinstation Dordrecht Centrum en Dordrecht Zuid. De bushalte ligt op loopafstand.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, sectie Q, nummer 4861, groot 97 are en 55 centiare (gedeeltelijk)

Calandstraat 31
Ca. 567 m² Bedrijfsruimte op de begane grond, bestaande uit een rechthoekige bedrijfshal gelegen aan de Calandstraat. De bedrijfsruimte is voorzien van een overheaddeur en een ingebouwde kantoorruimte. Daarnaast is er een sanitaire ruimte in de bedrijfsruimte ingebouwd.

Ca. 162 m² Kantoorruimte verdeeld over de begane grond en eerste verdieping, bestaande uit een ruime entree en kantoortuin op de begane grond. De eerste verdieping is voorzien van een drietal separate kantoorvertrekken en een separaat toilet op de begane grond.

Voormelde oppervlakten zijn gebaseerd op plattegrondtekeningen. De oppervlakte zijn zo zorgvuldig mogelijk vastgesteld, doch, mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte conform de nieuwste NEN-2580 uitgangspunten.

Voorzieningen
Bedrijfsruimte:
- Verwarming middels diverse direct gestookte gasheathers;
- Eén elektrische overheaddeuren;
- Lichtkoepel;
- Brandslanghaspel;
- Brandblusmiddelen;
- Toiletruimte voorzien van wasbak;
- Wastrog;
- Ingebouwde kantoorruimte;
- Kabelgoten voorzien van elektra aansluitpunten, ingebouwde kantoorruimte;
- Verlichtingsarmaturen;
Kantoorruimte:
- Alarminstallatie voorzien van bewegingssensoren;*
- Enkele houten voordeur;
- Systeemplafond voorzien van ingebouwde verlichtingsarmaturen;
- Airconditioning middels een tweetal wandunits in de kantoorruimte op de eerste verdieping;*
- Toilet voorziening begane grond;
- Kabelgoten voorzien van elektra aansluitingen;
- Houten kozijnen voorzien van dubbele beglazing;
- Kozijnen voorzien van glas t.b.v. inkijk bedrijfshal;
- Te openen ramen;
- Pantryblok voorzien van gootsteen en drietal onderkasten;
- Brandblusmiddelen;
- Warmwatervoorziening pantry middels close-in boiler Daalderop 10L;

De met een * gemarkeerde voorzieningen zijn achtergelaten door de vertrekkende huurder. Huurder mag om niet gebruik maken van deze voorzieningen, doch deze voorzieningen behoren niet tot het gehuurde. De kosten voor eventuele vervanging en / of onderhoud zijn geheel voor rekening van huurder.

Huurprijs
Kantoorruimte: € 75,00 per m², per jaar.
Bedrijfsruimte: € 42,50 per m², per jaar.

Bovengenoemde bedragen zijn exclusief BTW en te voldoen bij vooruitbetaling per maand of kwartaal.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
In verband met een onderhuursituatie is een huurtermijn mogelijk tot en met 28 februari 2019. Een eventuele langere huurperiode is in overleg met de eigenaar van het complex bespreekbaar.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verhuurder en huurder in de huurovereenkomst een verklaring ondertekenen op grond waarvan zij opteren voor belaste verhuur.
Uitgangspunt is dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te
stellen minimumpercentage zal of blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat kan worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken.
Indien huurder niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd,
zodanig dat verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor met omzetbelasting belaste huur.

Bijkomende kosten
Bovenop en gelijktijdig met de periodiek verschuldigde huurprijs zal door verhuurder een verrekenbaar voorschot worden berekend ten behoeve van diverse leveringen en diensten. De hoogte van dit bedrag zal nader worden vastgesteld.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt de onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: "Dordtse Kil", vastgesteld bij Raadsbesluit van 25 juni 2013.
Op grond van artikel 4 van dit bestemmingsplan is de enkelbestemming van de locatie: "Bedrijf” met als dubbelbestemming “Waarde-Archeologie-3” en nadere functie-aanduiding “4.2”.
De voor “Bedrijf” aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. bedrijven;
b. bedrijfswoningen behorende bij de onder a. bedoelde bedrijven
c. horeca;
d. detailhandel;
e. verkooppunt motorbrandstoffen;
voor zover het de gronden ten zuiden van de N217 (Dordtse Kil III) betreft, tevens:
f. verkeer

alsmede voor:
g. bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals verhardingen, groen, water, parkeervoorzieningen en nutsvoorzieningen.

Op basis van de specifieke gebruiksregels van lid 4.4 valt op te maken dat de functies genoemd onder b, c, d en e niet zijn toegestaan.
Het maximale bebouwingspercentage bedraagt 80%.
De maximale bouwhoogte bedraagt 10 meter.

Bedrijven zijn toegestaan in de milieucategorieën tot en met categorie 4.2.

De bovenstaande gegevens, betreffende de bestemming zijn verstrekt via de internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl op 21 september 2016.

Datum van oplevering
In overleg.

Bijzonderheden
Er is thans sprake van een verzakte betonvloer in de bedrijfsruimte. De vloer van het gehele complex is niet onderheid. Verhuurder vrijwaart zich van eventuele aanspraken met betrekking tot deze betonvloer.

 

Contact

BedrijfsnaamOoms.com
VestigingDordrecht
ContactpersoonDrechtsteden
E-mailadresdordrecht@ooms.com
Telefoonnummer088-4240173

Kenmerken

Hoofdbestemming:
Bedrijfsruimte
Prijs:
€ 42,- per m² / jaar
Totale oppervlakte:
1.125 m2
In units vanaf:
567 m2
Industrieterrein:

In de buurt

De 10 meest populaire buurten in de omgeving om een bedrijfsruimte te huren zijn: Dordtse Kil III (78), Verspreide huizen (73), Dordtse Kil II (48), Antoniapolder (15), Dordtse Kil I (32), De Sandeling (8), Industriegebied Develpoort (21), Industriegebied Groote Lindt (20), BT Ziedewij (19), Bakestein (18)

De 10 meest populaire bedrijventerreinen in de omgeving om een bedrijfsruimte te huren zijn: Dordtse Kil Iii (85), Dordtse Kil Ii (42), Dordtse Kil I (37), Polder Het Nieuwland (31), Antoniapolder (13), De Geer-Achterlindt (30), De Sandeling (8), Develpoort (21), Oosteind / Kooyhaven Ea (21), Groote Lindt (20)

Bestemmingsplan:
Bekijk hier het bestemmingsplan van Calandstraat 31 in Dordrecht.

Vragen of opmerkingen

Zoekt u een bedrijfsruimte te huur in Dordrecht? We bieden u nu een unieke bedrijfsruimte aan op industrieterrein Amstelwijck-West te Dordrecht. Deze bedrijfsruimte heeft een totale beschikbare oppervlakte te huur van 1125 m2 en ligt op Calandstraat 31 in Dordrecht.

Heeft u interesse in dit object, vul dan het aanvraagformulier in. Wij brengen u rechtstreeks in contact met de makelaar of eigenaar van de ruimte zodat u direct een bezichtiging kunt inplannen of extra informatie kunt opvragen.

Deze info niet juist?

Klik hier indien bovenstaande informatie niet juist is en u ons hiervan op de hoogte wilt stellen.

 
Informatie aanvragen