Bedrijfsruimte - Huur

Toermalijnring 1100-1108 3316LC Dordrecht

Informatie aanvragen

€ 975,- per maand

Toermalijnring 1100-1108 3316LC Dordrecht
 

Stuur hier een vraag of opmerking naar :Bedrijfsruimte te huur aangeboden
op Toermalijnring 1100-1108 in Dordrecht

Bedrijfsruimte - Huur
60 m2 - 180 m2

Algemeen
Unieke kans voor startende of doorstartende bedrijven om zich representatief en milieuverantwoord te presenteren in dit energie-0-bedrijvencentrum.

Het centrum is gelegen op het nieuwe bedrijventerrein Dordtse Kil III aan de westzijde van Dordrecht, tegenover de Makro en direct naast de A16. Het bedrijventerrein is direct ontsloten op de Randweg N3 die de A16 (Rotterdam/Antwerpen) en A15 (Rotterdam/Nijmegen) met elkaar verbindt. Ook is via de Rijksstraatweg een uitstekende verbinding met de overige bedrijventerreinen en het achterland van Dordrecht.

Het representatieve complex omvat op de hoeken vier units met veel glasoppervlak en de mogelijkheid voor een showroom. De tussenunits hebben bedrijfsruimte op de begane grond en kantoorruimte op de verdieping.

Er is ruime parkeergelegenheid op eigen terrein. Per unit zijn 4 parkeerplaatsen beschikbaar.

Energie-0-bedrijvencentrum
De units zijn uitgerust met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van energie- en waterbesparing. Naast extra isolatie van vloer, gevel en dak (Rc 3½ a 4 m²K/W), extra isolerend zonwerend glas (U 1,1 W/m²K) en buitenzonwering, wordt verwarmd met warmtepompen, aangesloten op grond- of luchtcollectoren. De ventilatie-installatie is voorzien van een warmte terugwin-unit, die ca. 97% van de warmte uit de afvoerlucht haalt en daarmee de aanvoerlucht opwarmt. In de zomer werkt de installatie omgekeerd en wordt de aanvoerlucht ‘voorgekoeld’ door de afvoerlucht. Kortom, simpele en betrouwbare installaties, die geen aardgas meer nodig hebben. Voor de aandrijving wordt alleen nog gebruik gemaakt van ‘groene stroom’, opgewekt uit wind- en zonne-energie, zodat volstrekt geen fossiele brandstof (= aardgas of elektriciteit van kolen/gas/kernenergiecentrales) verbruikt wordt en dus ook geen uitstoot van schadelijke stoffen (CO² etc) meer plaatsvindt.

Deelnemen in een energie-0-bedrijvencentrum is goed voor het milieu, goed voor uw portemonnee en goed voor uw imago. Een betere wereld begint vandaag bij u zelf!

Pluspunten van het energie-0-bedrijvencentrum op een rij
- uitstekend bereikbare locatie,
- ruime parkeergelegenheid,
- representatieve uitstraling,
- luxe en onderhoudsarme afwerking,
- extreem energiezuinig (dus lage ‘stook’kosten),
- praktisch en efficiënt indeelbaar,
- voorzien van alle comfort (verwarming, ventilatie en zonwering),
- milieubewuste voorzieningen,
- lage servicekosten (door onderhoudsarme installaties en materialen).

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, sectie V, nummer 1595, groot 39 are en 90 centiare.

Indeling
Toermalijnring 1100
Ca. 60,2 m² bedrijfsruimte gelegen op de begane grond.
Ca. 60,2 m² kantoorruimte gelegen op de eerste verdieping.
4 parkeerplaatsen.

Toermalijnring 1104
Ca. 60,2 m² bedrijfsruimte gelegen op de begane grond.
Ca. 60,2 m² kantoorruimte gelegen op de eerste verdieping.
4 parkeerplaatsen.

Toermalijnring 1108
Ca. 60,2 m² bedrijfsruimte gelegen op de begane grond.
Ca. 60,2 m² kantoorruimte gelegen op de eerste verdieping.
4 parkeerplaatsen.

Voormelde oppervlakten zijn berekend aan de hand van een NEN 2580 meting en mogen daardoor worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.
?
Voorzieningen

Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:
- gekeurde brandblusvoorzieningen;
- indirect gestookte luchtheater op de begane grond;
- volledig betegelde modern afgewerkte toiletruimte;
- voorbereiding inbraakalarminstallatie;
- splitunit airconditioning*;
- pantryblok met twee onder- en twee bovenkasten;
- mechanische ventilatie;

De voorzieningen gemarkeerd met een * zullen ‘om niet’ aan huurder ter beschikking worden gesteld.

Huurprijs
Toermalijnring 1100: € 1.150,00 per maand;
Toermalijnring 1104: € 975,00 per maand;
Toermalijnring 1108: € 975,00 per maand.

Bovengenoemde bedragen zijn exclusief BTW en servicekosten, te voldoen bij vooruitbetaling per maand.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verhuurder en huurder in de huurovereenkomst een verklaring ondertekenen op grond waarvan zij opteren voor belaste verhuur.

Uitgangspunt is dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage zal of blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat kan worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken.

Indien huurder niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor met omzetbelasting belaste huur.

Bijkomende kosten
Bovenop en gelijktijdig met de periodiek verschuldigde huurprijs zal door verhuurder een verrekenbaar voorschot worden berekend ter grootte van € 10,-- per m² per jaar voor onder andere navolgende leveringen en diensten.
- periodieke controle- en onderhoudswerkzaamheden aan alle in het gebouw aanwezige installaties,
- inclusief de telefooninstallatie voor remote controle van de warmtepompen,
- onderhoud van de buitenzonwering,
- onderhoud en inspectie van het dak,
- onderhoud van de overheaddeuren,
- onderhoud van het buitenterrein,
- verzekering van alle glasruiten in het gehuurde, dienende tot lichtdoorlating,
- schoonhouden van het buitenterrein,
- een bijdrage voor het via de Gemeente Dordrecht geïnitieerde parkmanagement,
- 5% administratiekosten (exclusief B.T.W.) over bovenstaande leveringen en diensten.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: “Dordtse Kil" dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 25 juni 2013.

Op grond van artikel 3 van de bestemmingsregels is de bestemming van het object: “Bedrijf” met dubbelbestemming ‘Waarde-Archeologie – 3’.

De voor ‘Bedrijf’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. bedrijven;
b. bedrijfswoningen behorende bij de onder a. bedoelde bedrijven;
c. horeca;
d. detailhandel;
e. verkooppunt motorbrandstoffen.

voor zover het de gronden ten zuiden van de N217 (Dordtse Kil III) betreft, tevens voor:
f. verkeer;

alsmede voor:
g. bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals verhardingen, groen, water, parkeervoorzieningen en nutsvoorzieningen.

De bovenstaande en in de bijlage verstrekte gegevens, be¬tref¬fende de bestemming zijn gedownload via de website www.ruimtelijkeplannen.nl per toestandsdatum 23 oktober 2017.

Datum van oplevering
In overleg.

Bijzonderheden I – Technische omschrijving
De volledige technische omschrijving is opgenomen in de te downloaden brochure.

Bijzonderheden II
Verhuurder behoudt zich het recht voor om op het dak extra voorzieningen aan te brengen die passen in het energie-0-concept, zoals PV-panelen. Huurder dient te accepteren dat verhuurder te allen tijde toegang heeft tot het dak.

Eigenaar houdt zich het recht voor om op het dak van het gebouw extra voorzieningen aan te brengen die passen in het energie-0-concept waaronder bijvoorbeeld PV-panelen op het dak. Huurder dient te accepteren dat verhuurder te allen tijde toegang heeft tot het dak.

Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Contact

BedrijfsnaamOoms.com
VestigingDordrecht
ContactpersoonDrechtsteden
E-mailadresdordrecht@ooms.com
Telefoonnummer088-4240173

Kenmerken

Hoofdbestemming:
Bedrijfsruimte
Prijs:
€ 975,- per maand
Totale oppervlakte:
180 m2
In units vanaf:
60 m2
Industrieterrein:

In de buurt

De 10 meest populaire buurten in de omgeving om een bedrijfsruimte te huren zijn: Dordtse Kil III (78), Dordtse Kil II (48), Verspreide huizen (48), Antoniapolder (15), Dordtse Kil I (32), De Sandeling (8), Industriegebied Develpoort (21), Industriegebied Groote Lindt (20), Industrieterrein Moerdijk (18), Bakestein (18)

De 10 meest populaire bedrijventerreinen in de omgeving om een bedrijfsruimte te huren zijn: Dordtse Kil Iii (85), Dordtse Kil Ii (42), Dordtse Kil I (37), Polder Het Nieuwland (31), Antoniapolder (13), De Geer-Achterlindt (30), De Sandeling (8), Develpoort (21), Oosteind / Kooyhaven Ea (21), Groote Lindt (20)

Bestemmingsplan:
Bekijk hier het bestemmingsplan van Toermalijnring 1100-1108 in Dordrecht.

Vragen of opmerkingen

Zoekt u een bedrijfsruimte te huur in Dordrecht? We bieden u nu een unieke bedrijfsruimte aan op industrieterrein Dordtse Kil Iii in de buurt Dordtse Kil III te Dordrecht. Deze bedrijfsruimte heeft een totale beschikbare oppervlakte te huur van 180 m2 en ligt op Toermalijnring 1100-1108 in Dordrecht.

Heeft u interesse in dit object, vul dan het aanvraagformulier in. Wij brengen u rechtstreeks in contact met de makelaar of eigenaar van de ruimte zodat u direct een bezichtiging kunt inplannen of extra informatie kunt opvragen.

Deze info niet juist?

Klik hier indien bovenstaande informatie niet juist is en u ons hiervan op de hoogte wilt stellen.

 
Informatie aanvragen