Bedrijfsruimte - Huur

's-Gravendeelsedijk 0ong 3316AZ Dordrecht

Informatie aanvragen

€ 6.895,- per maand

's-Gravendeelsedijk 0ong 3316AZ Dordrecht
 

Stuur hier een vraag of opmerking naar :Bedrijfsruimte te huur aangeboden
op 's-Gravendeelsedijk 0ong in Dordrecht

Bedrijfsruimte - Huur
1664 m2

Algemeen
Beschikbaar voor verhuur is een half overdekt buitenterrein dat beschikt over een bovenloopkraan met een hijsvermogen van 15 ton.

Het gehele complex bestaat uit een tweetal bedrijfsruimten die met elkaar in verbinding staan door het half overdekte buitenterrein, waarvan één bedrijfsruimte beschikt over een ingebouwde kantoorruimte. Het complex beschikt over de unieke eigenschap dat nagenoeg het gehele complex is voorzien van bovenloopkranen. In zijn totaliteit is het gehele complex uitgerust met een vijftal bovenloopkranen. Dit maakt dat het complex ideaal geschikt is voor productiedoeleinden.

In het complex zijn op dit moment een tweetal huurders gehuisvest, te weten EMZ Construction & Welding B.V. en Icarus Industrial B.V. Icarus Industrial B.V. heeft de voormalige staal- en timmer werkplaats in gebruik en EMZ Construction & Welding B.V. heeft de voormalige staalwerkplaats in gebruik.

Het gehele terrein is omheind middels een stalen hekwerk en is volledig verhard middels asfaltverharding. Via een drietal schuifpoorten is toegang mogelijk tot het terrein.

Het complex is gelegen in het Zeehavengebied van Dordrecht.De bereikbaarheid van het complex is uitmuntend te noemen. Het complex is gelegen nabij de op- en afritten van de rijksweg A16 (Rotterdam / Antwerpen) op ca. 3 autominuten afstand tot de op- en afritten. Direct voor het complex is een stamspoorlijn gelegen, wat maakt dat het complex ook per spoor bereikbaar is. Tot slot beschikt buurman Koninklijke Van der Wees Groep over een eigen kade die is gelegen aan een insteekhaven langs de rivier de Oude Maas. Tegen vergoeding kan er in overleg met Van der Wees gebruik worden gemaakt van deze afmeermogelijkheid. Van der Wees kan indien geweest ook het zwaar transsport faciliteren. Dit maakt dat het complex optimaal multi modaal bereikbaar is (over de weg, via het spoor en via het water).

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, sectie L, nummers 2762, 2765 en 2767, tezamen groot 90 are en 09 centiare.

Indeling
Ca. 1.800 m² Half overdekt buitenterrein verhard middels asfalt verharding voorzien van een kraanbaan met een lengte van ca. 55 m en een vrije overspanning van ca. 32,5 meter. De kraanbaan is voorzien van een bovenloopkraan met een hijsvermogen van 15 ton;

Ca. 38 m² Bedrijfsruimte, half overdekt aangrenzend aan de timmerwerkplaats, momenteel in gebruik als opstelplaats van de motafzuiging en de compressor van de persluchtinstallatie;

Deelverhuur is bespreekbaar.

De bovenstaande oppervlakten zijn opgemeten aan de hand van ter beschikking gestelde tekeningen, doch deze oppervlakten kunnen niet worden aangemerkt als “verhuurbare oppervlakte” zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:

Half overdekte buitenterrein (opslag tunnels):
- Diverse krachtstroomaansluitpunten;
- Half overdekt, enkel voor- en achtergevel ontbreken;
- 1 grote lichtstraat;
- Kraanbaan v.v. bovenloopkraan met een hijsvermogen van 15 ton;
- Vrije overspanning ca. 32,5 m;
- Asfaltvloer;
- Vrije hoogte onder vakwerkligger dak ca. 8,6 m;
- Vrije hoogte onder de haak van de bovenloopkraan ca. 6,5 m.

Huurprijs
€ 6.895,-- per maand, exclusief BTW., verwarming en servicekosten, te voldoen bij vooruitbetaling per maand of kwartaal.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met een verlengingsperiode van vijf jaar.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verhuurder en huurder in de huurovereenkomst een verklaring ondertekenen op grond waarvan zij opteren voor belaste verhuur.

Uitgangspunt is dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te
stellen minimumpercentage zal of blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat kan worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken.

Indien huurder niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd,
zodanig dat verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor met omzetbelasting belaste huur.

Bijkomende kosten
Bovenop en gelijktijdig met de periodiek verschuldigde huurprijs zal door verhuurder een, nader te bepalen, verrekenbaar voorschot worden berekend voor onder andere navolgende leveringen en diensten.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: “Zeehavens Dordrecht" dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 25 juni 2014.

Op grond van artikel 4 van de planvoorschriften is de bestemming van het object: ''Bedrijf-2 met de nadere aanduiding bedrijf t/m 5.1”

Deze bestemming houdt in dat het perceel bebouwd en gebruikt mag worden overeenkomstig de navolgende bepalingen:
- bedrijven tot milieucategorie 5.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan;
- de bruto vloeroppervlakte van bedrijfskantoren mag per bedrijfskavel niet meer bedragen dan 50% van de totale bedrijfsvloeroppervlakte van het desbetreffende bedrijf met een maximum van 3.000 m²;
- het maximale bebouwingspercentage bedraagt 80 % van het bouwvlak;
- de maximale bouwhoogte bedraagt 20 m;
- het perceel is gelegen in een zone geluidsverkaveling;
- ondergeschikte detailhandel is toegestaan mits het aandeel detailhandel niet meer bedraagt dan 5% van de totale omzet of mits het ter plaatse vervaardigde of geproduceerde goederen betreft.
- zelfstandige kantoren zijn niet toegestaan;
- bedrijfswoningen zijn niet toegestaan;

Op grond van de huidige bestemmingsplanvoorschriften is een verdere uitbreiding van het gebruik en/of bebouwing op de huidige kavel bestemming technisch beperkt mogelijk.

De gemeente heeft geen voorbereidingsbesluit genomen betreffende het perceel.

Datum van oplevering
In overleg.

Wijze van oplevering
In overleg.

Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.
Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Contact

BedrijfsnaamOoms.com
VestigingDordrecht
ContactpersoonDrechtsteden
E-mailadresdordrecht@ooms.com
Telefoonnummer088-4240173

Kenmerken

Hoofdbestemming:
Bedrijfsruimte
Prijs:
€ 6.895,- per maand
oppervlakte:
1.664 m2
Beschikbaar per:
In overleg
Industrieterrein:

In de buurt

De 10 meest populaire buurten in de omgeving om een bedrijfsruimte te huren zijn: Donkersloot (211), Dordtse Kil III (77), Verspreide huizen (69), Dordtse Kil II (48), Antoniapolder (14), Dordtse Kil I (32), BT Ziedewij (30), Bedrijventerrein Nijverwaard (24), De Sandeling (8), Industriegebied Develpoort (21)

De 10 meest populaire bedrijventerreinen in de omgeving om een bedrijfsruimte te huren zijn: Donkersloot-Zuid (109), Donkersloot-Noord (88), Dordtse Kil Iii (85), Barendrecht-Oost (44), Dordtse Kil Ii (42), Dordtse Kil I (37), De Geer-Achterlindt (30), Antoniapolder (12), Polder Het Nieuwland (29), Nijverwaard (24)

Bestemmingsplan:
Bekijk hier het bestemmingsplan van 's-Gravendeelsedijk 0ong in Dordrecht.

Vragen of opmerkingen

Zoekt u een bedrijfsruimte te huur in Dordrecht? We bieden u nu een unieke bedrijfsruimte aan op industrieterrein Glazenstraat in de buurt Handelskade en 's-Gravendeelsedijk te Dordrecht. Deze bedrijfsruimte heeft een totale beschikbare oppervlakte te huur van 1664 m2 en ligt op 's-Gravendeelsedijk 0ong in Dordrecht.

Heeft u interesse in dit object, vul dan het aanvraagformulier in. Wij brengen u rechtstreeks in contact met de makelaar of eigenaar van de ruimte zodat u direct een bezichtiging kunt inplannen of extra informatie kunt opvragen.

Deze info niet juist?

Klik hier indien bovenstaande informatie niet juist is en u ons hiervan op de hoogte wilt stellen.

 
Informatie aanvragen