Kantoor - Huur

Noordhoevelaan 50 3319CH Dordrecht

Informatie aanvragen

€ 135,- per m² / jaar

Noordhoevelaan 50 3319CH Dordrecht
 

Stuur hier een vraag of opmerking naar :Kantoor te huur aangeboden
op Noordhoevelaan 50 in Dordrecht

Kantoor - Huur
50 m2 - 480 m2

Algemeen
Kleinschalig representatief kantorencomplex “De Blaucamer” is gelegen langs de hoofdontslui-tingswegen tussen de wijken Dubbeldam en Stadspolders.

Gerenommeerde gebruikers van kantorencomplex De Blaucamer zijn onder andere Schoonenberg Hoorcomfort, Dutch Industrial Safety Consultants (DISC), WEB Advocaten en Reppel Vastgoed.

Het kantorencomplex bestaat uit drie zelfstandige gebouwen, waarvan er twee zijn gerealiseerd in 2003 en de uitbreiding in 2012. De Blaucamer beschikt over een royaal eigen parkeerterrein dat is afgesloten via een slagboominstallatie.

De onderlinge positie van de gebouwen en de indeling van de gebouwen leent zich bij uitstek voor deelverhuur van kantoorruimten. Binnen het complex is er bijvoorbeeld de mogelijkheid tot het huren van een volledig gebouw, een half gebouw, een verdieping of zelfs een gedeelte van een verdieping.

Het complex is gelegen naast de afrit Dubbeldam van verbindingswg N3, die op haar beurt een goede aansluiting biedt naar rijkweg A-16 (Rotterdam - Breda - Antwerpen) en rijksweg A-15 (Rotterdam - Nijmegen - Duitsland).

De locatie is aan te merken als een zichtlocatie in Dubbeldam. Naast de snelweg zijn goede verbindingen via buslijn 2 die de wijk Dubbeldam verbindt met de stad, maar de stations Dordrecht centraal (NS) en Dordrecht Stadspolders (Arriva) zijn nét niet op loopafstand.

De wijk Dubbeldam is gegroeid vanuit een oude dorpskern met voormalige landwegen en diverse nieuwe wijken. Door explosieve afbraak en nieuwbouw vanaf de jaren ’60 is er van de oude dorpskern niet veel meer te zien, maar het Damplein functioneert nog wel als winkelhart. Het dorp Dubbeldam is vanaf 1 juli 1970 na een herindeling onderdeel geworden van de gemeente Dordrecht.

Aan de noordzijde langs de locatie bevindt zich een verkooppunt voor motorbrandstoffen, aan de zuidzijde de nieuwbouwwijk Dubbeldrecht met overwegend grondgebonden woningen die een vergelijkbare architectuur / steenkleur hebben als de eerste fase van het kantorenpark.

Het object wordt gekenmerkt door zijn kleinschalige karakter, de gunstige ligging, de goede parkeergelegenheid en het hoge niveau van afwerking.

Kadastrale aanduiding
Het volledige complex omvat de volle eigendom van drie percelen grond, met de zich op deze grond bevindende opstallen. De locatie is bij het kadaster bekend als gemeente Dubbeldam, sectie A, nummers 7977, 8146 en 8197, respectievelijk groot 75 centiare, 7 are 41 centiare en 20 are 60 centiare.

Indeling en beschikbaarheid
Gebouw 1A
Ca. 135,26 m² Kantoorruimte op de tweede verdieping links (beschikbaar per 01-01-2018)

Gebouw 1B
Ca. 209,57 m² Kantoorruimte op de begane grond rechts (beschikbaar per 01-01-2018)
Ca. 135,26 m² Kantoorruimte op de tweede verdieping rechts (beschikbaar per 01-01-2018)

Gebouw 2A
Ca. 185,00 m² Kantoorruimte op de begane grond links (beschikbaar per 01-09-2018)

Gebouw 2B
Ca. 209,57 m² Kantoorruimte op de begane grond rechts (beschikbaar per 01-01-2020)
Ca. 206,25 m² Kantoorruimte op de eerste verdieping rechts (deels beschikbaar)

Parkeren
8 parkeerplaatsen

Deelverhuur is bespreekbaar vanaf ca. 50 m² kantoorruimte.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Voorzieningen
Binnen het kantorencomplex De Blaucamer zijn diverse mogelijkheden tot het huren van kantoorruimte. Alle kantoorruimten zullen vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd met een basis opleverniveau als volgt:
- per heel gebouw een hoofdentree met automatische schuifdeuren en centrale lifthal op de begane grond;
- personenliftinstallatie met drie stopplaatsen;
- verwarming middels gasgestookte cv voorzien van radiatoren;
- verlaagde systeemplafonds met ingebouwde verlichtingsarmaturen;
- noodverlichtingsinstallatie;
- intercominstallatie t.b.v. slagboom parkeerterrein en voordeur;
- pantry voorziening;
- brandmeld- en ontruimingsinstallatie;
- brandslanghaspels;
- buitenverlichting op het parkeerterrein;
- dames- en herentoilet (één dubbele groep per bouwlaag per half gebouw)
- mechanische ventilatie met topkoeling;
- te openen ramen;
- warmwatervoorziening middels close-in boiler;
- kabelgoten;

Afhankelijk van de wensen van huurder kan een ruimte tevens worden opgeleverd met een additioneel opleverniveau met bijvoorbeeld:
- verplaatsbare scheidingswanden;
- vloerbedekking;
- elektronisch inbraakalarmsysteem;
- databekabeling;
- overige extra’s;

Additionele voorzieningen die niet behoren tot het basis opleverniveau en kunnen zijn achtergelaten door een vorige huurder of onderdeel zijn van nadere afspraken tussen verhuurder en nieuwe huurder wanneer die een “turn-key” oplevering verlangt.

Huurprijs
€ 135,00 per m² per jaar voor de kantoorruimte, te vermeerderen met BTW en servicekosten
€ 500,00 per plaats per jaar voor de parkeerplaatsen, te vermeerderen met BTW

Huur, BTW en servicekosten te voldoen bij vooruitbetaling per maand.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verhuurder en huurder in de huurovereenkomst een verklaring ondertekenen op grond waarvan zij opteren voor belaste verhuur.

Uitgangspunt is dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te
stellen minimumpercentage zal of blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat kan worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken.

Indien huurder niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd,
zodanig dat verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor met omzetbelasting belaste huur.

Bijkomende kosten
Bovenop en gelijktijdig met de periodiek verschuldigde huurprijs zal door verhuurder een verrekenbaar voorschot worden berekend ter grootte van € 35,00 per m² per jaar voor onder andere navolgende leveringen en diensten.
- gasverbruik inclusief vastrecht;
- elektriciteitsverbruik inclusief vastrecht ten behoeve van de installaties en de verlichting van de gemeenschappelijke ruimten inclusief terreinverlichting en gevelreclame naam kantoorgebouw;
- waterverbruik inclusief vastrecht;
- elektriciteitsverbruik inclusief vastrecht in de gehuurde ruimten;
- onderhoud periodieke controle van verwarmings- en/of luchtbehandelinginstallatie(s);
- idem van liftinstallatie(s);
- idem van bliksembeveiligingsinstallatie;
- idem van automatische deuren, brandmelder-, gebouwbewakings-, storingsmelder-, noodstroom- en elektrische installatie(s);
- sanitaire voorzieningen, handdoekautomaten, zeep e.d. voor zover benodigd in openbare ruimten;
- inspecties dakbedekking;
- schoonmaakkosten van de gemeenschappelijke ruimten, liften, beglazing buitenzijde alsmede zonwering, beglazing (periodiek wassen van ruiten inclusief kozijnen en buitenkozijnen volgens frequentie 4x per jaar)
- gemeenschappelijke ruimten, terrassen, riolering en parkeerterrein;
- verzorging huisvuil, containerhuur e.d.;
- brandslang, haspels voor zover aanwezig in de algemene ruimte;
- 5% administratiekosten over bovenstaande
- alsmede alle toekomstige zaken die naar het oordeel van verhuurder via een collectieve regeling georganiseerd dienen te worden.
?
Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt onderhavig complex in het vigerende bestemmingsplan “Dubbeldam”, vastgesteld bij raadsbesluit van 16 december 2014.

Op grond van artikel 7 van de planvoorschriften is de enkelbestemming van onderhavige locatie “Gemengd”, met als dubbelbestemming “Waarde Archeologie-3”. De voor “Gemengd” aangewezen gronden zijn bestemd voor
- bedrijf;
- bedrijfskantoren;
- maatschappelijk (met uitzondering van functies ten behoeve van zorginstellingen en religie);
- sport;
- parkeren
- bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals nutsvoorzieningen, parkeren, groen een en ander met inachtneming van de specifieke gebruiksregels.

De voor “Waarde – Archeologie-3” aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor het behoud van en de bescherming van de ter plaatse aanwezige archeologische waarden.

Bovenstaande bestemmingsplaninformatie is gedownload via www.ruimtelijkeplannen.nl per toestandsdatum 22 april 2017.

Datum van oplevering
In overleg.

Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Contact

BedrijfsnaamOoms.com
VestigingDordrecht
ContactpersoonDrechtsteden
E-mailadresdordrecht@ooms.com
Telefoonnummer088-4240173

Kenmerken

Hoofdbestemming:
Kantoor
Prijs:
€ 135,- per m² / jaar
Totale oppervlakte:
480 m2
In units vanaf:
50 m2

In de buurt

De 10 meest populaire buurten in de omgeving om een kantoor te huren zijn: Verspreide huizen (32), Burgemeester de Raadtsingel en omgeving (31), Bedrijventerrein Stationspark (25), Alblasserdam oude bebouwing (17), Antoniapolder (7), Westkeetshaven (15), Westpolder (14), Donkersloot (13), Geldelozepad en omgeving (13), Bedrijventerrein Noordoost-Kwadrant (12)

De 10 meest populaire bedrijventerreinen in de omgeving om een kantoor te huren zijn: Vinkenwaard-Zuid (20), Noordoost Kwadrant (18), Antoniapolder (7), De Sandeling (9), Vinkenwaard (12), Dordtse Kil I (9), Dordtse Kil Iii (9), Bedrijvenpark Langeweg (4), De Geer-Achterlindt (8), Donkersloot-Zuid (8)

Bestemmingsplan:
Bekijk hier het bestemmingsplan van Noordhoevelaan 50 in Dordrecht.

Vragen of opmerkingen

Zoekt u een kantoor te huur in Dordrecht? We bieden u nu een uniek kantoor aan in de buurt Dubbeldam-Noord te Dordrecht. Dit kantoor heeft een totale beschikbare oppervlakte te huur van 480 m2 en ligt op Noordhoevelaan 50 in Dordrecht.

Heeft u interesse in dit object, vul dan het aanvraagformulier in. Wij brengen u rechtstreeks in contact met de makelaar of eigenaar van de ruimte zodat u direct een bezichtiging kunt inplannen of extra informatie kunt opvragen.

Deze info niet juist?

Klik hier indien bovenstaande informatie niet juist is en u ons hiervan op de hoogte wilt stellen.

 
Informatie aanvragen