Winkel - Huur

Leyweg 683- 685 2545GL 's-Gravenhage

Informatie aanvragen
    )
  • )
  • )
  • )
  • )
  • )
  • )
  • )

€ 5.834,- per maand

Leyweg 683- 685 2545GL 's-Gravenhage
 

Stuur hier een vraag of opmerking naar :Winkel te huur aangeboden
op Leyweg 683- 685 in 's-Gravenhage

Winkel - Huur
336 m2 - 684 m2

Winkelruimte te huur gelegen in Winkelcentrum Leyweg, aan de Leyweg 683-685 te Den Haag. De winkelruimte is gelegen in hét winkelgebied van Den Haag Zuidwest. Dit winkelgebied beschikt over een ruim en gevarieerd winkelaanbod met diverse landelijk opererende winkelketens zoals Jumbo, Blokker, Hema, Kruidvat en Holland&Barrett, maar ook regionale en lokale ondernemers zijn er gevestigd. Daarnaast zijn er diverse aantrekkelijke horecagelegenheden te vinden.

Adres
Leyweg 683-685, 2545 GL te Den Haag.

Bereikbaarheid
De bereikbaarheid is zowel met het eigen vervoer als openbaar vervoer goed.

Parkeren
In de nabije omgeving zijn er in ruime mate, betaalde, parkeerplaatsen beschikbaar in parkeergarages en op straat. Daarnaast zijn er diverse voorzieningen voor het stallen van (brom)fietsen.

Vloeroppervlak
De winkelruimte en secundaire ruimte, in totaal circa 683,5 m² BVO, onderverdeeld als volgt:
Kelder: 270,2 m² BVO
Begane grond: circa 287,9 m² BVO
1e verdieping: circa 125,4 m² BVO

Deelverhuur is mogelijk vanaf 65,5 m² op de begane grond plus 270,2 m² in de kelder.

Frontbreedte
Circa 21,2 meter.

Gebruik
Het gehuurde mag uitsluitend worden gebruikt als winkelruimte in de zin van artikel 7:290 BW.

Huurprijs
€ 5.834,- per maand, te vermeerderen met BTW.

BTW
Verhuurder zal opteren voor een met BTW belaste verhuur, huurder verleent hiertoe zijn medewerking.
Huurder verklaart het gehuurde gedurende de volledige duur van de huurovereenkomst blijvend voor tenminste het bij de wet vastgestelde minimum percentage te gebruiken voor doeleinden die recht geven op aftrek van BTW. Indien huurder niet (meer) voldoet aan de criteria voor een met BTW belaste huurprijs of het optieverzoek door de inspecteur der belastingen niet wordt ingewilligd of wordt ingetrokken zal het gehele door verhuurder te lijden financiële nadeel door huurder worden gecompenseerd, overeenkomstig ter zake in de huurovereenkomst op te nemen bijzondere bepalingen.

Indexering
Jaarlijks, voor het eerst één (1) jaar na ingangsdatum huurovereenkomst, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De volgens het bovenstaande geïndexeerde huurprijs zal nimmer lager zijn dan die van de voorafgaande huurjaren.

Servicekosten
Niet van toepassing. Huurder dient voor eigen rekening en risico overeenkomsten te sluiten met de desbetreffende (nuts)bedrijven.

Bijdrage winkeliersvereniging / BIZ
Niet bekend.

Betalingen
Per kalenderkwartaal vooruit.

Opleveringsniveau / Staat van verhuur
De winkelruimte wordt casco verhuurd, doch mede door voorgaande huurder(s) zijn diverse voorzieningen in het gehuurde aangebracht. Oplevering zal dan ook plaatsvinden in de staat van dat moment.
Onderhoud en/of vervanging van deze om niet ter beschikking gestelde zaken zijn voor rekening van huurder. Bij het einde van de huur dient het gehuurde in casco staat te worden opgeleverd, tenzij anders door partijen schriftelijk is overeengekomen.

Huurtermijn
5 jaar + een verlengingsperiode van telkenmale 5 jaar.

Zekerheidsstelling
Onvoorwaardelijke bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden huur, inclusief BTW. Afhankelijk van de gegoedheid huurder kan verhuurder ten aanzien van de zekerheidsstelling aanvullende voorwaarden stellen.

Huurovereenkomst
Een bij het gebruik passende huurovereenkomst volgens het meest recente ROZ-model, alsmede de daarbij behorende algemene bepalingen en bijzondere bepalingen van verhuurder.

Energielabel
C.

Vloerbelasting
Maximale vloerbelasting is niet meer dan constructief toegestaan.

Aanvaarding
In nader overleg.

Kenmerken

Hoofdbestemming:
Winkel
Prijs:
€ 5.834,- per maand
Totale oppervlakte:
684 m2
In units vanaf:
336 m2
Bouwjaar:
1957

In de buurt

De 10 meest populaire buurten in de omgeving om een winkel te huren zijn: Voorhout (43), Kortenbos (35), Centrum (56), Zuidwal (30), Buitengebied Naaldwijk (39), Voorburg Oud (30), Uilebomen (14), Morgenstond-West (16), Willemspark (17), Zeeheldenkwartier (17)

De 10 meest populaire bedrijventerreinen in de omgeving om een winkel te huren zijn: Scheveningse 1e, 2e Haven (9), Binckhorst (1), Voorhof (2), Bedrijvenpark Ypenburg Deelplan 21 Fokker (1), De Woerd (1), Schieoevers Zuid (1), Tanthof Oost (1), Zuidflank (1), Zwethove (1)

Bestemmingsplan:
Bekijk hier het bestemmingsplan van Leyweg 683- 685 in 's-Gravenhage.

Vragen of opmerkingen

Zoekt u een winkel te huur in 's-Gravenhage? We bieden u nu een unieke winkel aan in de buurt Morgenstond-West te 's-Gravenhage. Deze winkel heeft een totale beschikbare oppervlakte te huur van 684 m2 en ligt op Leyweg 683- 685 in 's-Gravenhage.

Heeft u interesse in dit object, vul dan het aanvraagformulier in. Wij brengen u rechtstreeks in contact met de makelaar of eigenaar van de ruimte zodat u direct een bezichtiging kunt inplannen of extra informatie kunt opvragen.

Deze info niet juist?

Klik hier indien bovenstaande informatie niet juist is en u ons hiervan op de hoogte wilt stellen.

 
Informatie aanvragen