Winkel - Huur & koop

Voorstraat 300 3311CW Dordrecht

Informatie aanvragen

€ 1.350,- per maand

Voorstraat 300 3311CW Dordrecht
 

Stuur hier een vraag of opmerking naar :Winkel te huur & koop aangeboden
op Voorstraat 300 in Dordrecht

Winkel - Huur & koop
284 m2

Algemeen
Beschikbaar voor verkoop is dit royale pand, gelegen aan de Voorstraat in Dordrecht. Het complex is gesitueerd ter hoogte van de kruising tussen de Voorstraat en Visstraat, aan de rand van het kernwinkelgebied van Dordrecht nabij de Visbrug en het oude Stadhuis. Nabij het object is gelegen het markante beeldhouwwerk van de raadspensionarissen Johan en Cornelis de Witt.

Het complex bestaat uit een drietal bouwlagen. Op de begane grond is er een zeer royale commerciële- / winkelruimte gesitueerd met op de twee bovengelegen verdiepingen 2 te creëren zelfstandige bovenwoningen met eigen dakterras en uitzicht op de Voorstraat.

De woonverdiepingen zijn juridisch gesplitst en kunnen na renovatie zowel in zijn geheel, als in twee appartementen worden verhuurd of verkocht,. Hierdoor is het complex aan te merken als een zeer interessante beleggingsoptie, maar is daarnaast ook bij uitstek geschikt voor een eigen gebruik situatie. De entree van de woning(en) is gesitueerd naast de entree van de commerciële- /winkelruimte.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, sectie H, nummer 4586-A1 (winkel ruimte, begane grond)
Gemeente Dordrecht, sectie H, nummer 4586-A2 (woonruimte, eerste verdieping)
Gemeente Dordrecht, sectie H, nummer 4586-A3 (woonruimte, tweede verdieping)

Indeling
Winkelruimte:
Ca. 82 m² Winkelruimte op de begane grond (appartementsindex A-1), bereikbaar middels een entree aan de Voorstraat.
Ca. 48 m² Magazijn- / secundaire ruimte op de begane grond (appartementsindex A-1), v.v. keuken en toilet, grenzend aan de winkelruimte.
Ca. 25 m² Magazijn- / secundaire ruimte op de eerste verdieping, momenteel enkel bereikbaar middels een trapopgang vanuit de magazijnruimte op de begane grond.

Bovenwoning:
Ca. 3 m² Entree op de begane grond met trapopgang naar bovengelegen woonverdiepingen.
Ca. 55 m² Woonruimte op de eerste verdieping (appartementsindex A-2), v.v. woonkamer, badkamer, keuken, slaapkamer en dakterras ter grootte van ca. 21 m². De woning is bereikbaar middels een trapopgang vanaf de entree op de begane grond.
Ca. 9 m² Secundaire ruimte op de eerste verdieping aan de achterzijde van het dakterras, mogelijk aan te wenden als opslagruimte of wasruimte.
Ca. 67 m² Woonruimte op de tweede verdieping (appartementsindex A-3), bereikbaar middels trapopgang vanaf eerste verdieping, v.v. een woonkamer, 3-4 slaapkamers, badkamer en een dakterras ter grootte van ca. 26 m².

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Voorzieningen
Voorzieningen winkel
- nihil, winkel wordt casco opgeleverd.

Woonruimte (eerste verdieping):
- Separate entree ter behoeven van de bovenwoning;
- Keuken v.v. gaskookplaat, afzuigkap, handwasbak, aansluiting voor vaatwasser en een aansluiting voor een koelkast;
- Toilet op de verdieping;
- Verwarming middels CV gekoppeld aan radiatoren;
- Warmwater middels boiler;

Woonruimte (tweede verdieping):
- Badkamer voorzien van toilet, ligbad met douche en wasbakvoorziening;
- Verwarming middels CV gekoppeld aan radiatoren;

Huurprijs winkelruimte
€ 1.350,-- per maand. Huur te voldoen bij vooruitbetaling per maand / per kwartaal.

Koopsom
€ 340.000,00 kosten koper, exclusief BTW.

Omzetbelasting
Er kan vrij van BTW worden overgedragen.

Datum van oplevering
Per direct.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: “Historische Binnenstad" dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 22 februari 2011. Op grond van artikel 4 van de bestemmingsregels is de bestemming van het object: “Centrum” met dubbelbestemming Waterstaat – Waterkering, Waarde Archeologie en Waarde Beschermd stadsgezicht.

De voor 'Centrum' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. detailhandel
b. dienstverlening
c. horeca – 1
d. horeca – 2
e. kantoor
f. atelier
g. wonen
h. maatschappelijk
i. bedrijf
j. cultuur en ontspanning
k. parkeren
l. fietsenstalling
m. bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals verhardingen, groen, water, parkeervoorzieningen en nutsvoorzieningen, een en ander met inachtneming van de specifieke gebruiksregels.

Specifieke gebruiksregels
Voor het gebruik gelden de volgende regels:
a. de begane grond van de bebouwing mag uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van detailhandel.
b. 'Horeca – 2' , als bedoeld in de voor ‘Centrum’ aangewezen gronden, onder d, is uitsluitend toegestaan ter plaatse van de in de verbeelding als zodanig aangeduide gronden. Zodra deze gronden niet meer voor de daar genoemde functie worden gebruikt kunnen burgemeester en wethouders besluiten de betreffende aanduiding te schrappen.
c. uitsluitend bedrijven in de categorieën 1 en 2 van de tot deze regels behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan.
d. bedrijfsactiviteiten als bedoeld in artikel 41 Wet geluidhinder en artikel 2.4 van het Inrichtingen en Vergunningenbesluit Wet milieubeheer zijn niet toegestaan.
e. de verdiepingen mogen uitsluitend worden gebruikt voor wonen, tenzij deze op het moment van ter visie legging van het ontwerpbestemmingsplan reeds voor andere functies zijn ingericht. Indien er in het betreffende pand sprake is van meer verdiepingen, die voor wonen worden gebruikt, mag de eerste verdieping worden gebruikt voor de op de begane grond toegestane functie.

De bovenstaande en in de bijlage verstrekte gegevens, betreffende de bestemming zijn gedownload via de internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl per toestandsdatum 10 april 2017.

Bijzonderheden I
Verkoper verklaart het complex nooit zelf feitelijk te hebben gebruikt en kan derhalve koper niet informeren over eigenschappen respectievelijk gebreken aan het complex waarvan verkoper op de hoogte zou kunnen zijn geweest als hij het complex zelf feitelijk had gebruikt. In verband hiermee komen partijen, in afwijking van artikel 7:17 lid 1 en 2 BW, overeen dat dergelijke eigenschappen respectievelijk gebreken voor rekening en risico van koper komen en dat hier bij de vaststelling van de koopsom rekening mee is gehouden. Koper zal verkoper vrijwaren van alle eventuele aanspraken van derden.

Bijzonderheden II
In de gerechercheerde voorgaande akte van levering is het navolgende woordelijk opgenomen:
Het is niet bekend dat er feiten zijn, onder meer op grond van:
- eigen deskundigheid;
- publicaties in (locale) bladen;
- een in het verleden uitgevoerd bodemonderzoek;
- het gebezigde gebruik van het gebouw;

waaruit blijkt dat het gebouw in zodanige mate is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere (gevaarlijke) stoffen, dat het aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen anders dan vermeld in voormelde titel van aankomst, woordelijk luidende:
1. Betreffende de eventuele verontreiniging in het registergoed is een verkennend bodem- en grondwateronderzoek uitgevoerd door IGN B.V., welk onderzoek is vastgelegd in een rapport, de dato tien september negentienhonderzevenennegentig. Koper verklaart in het bezit te zijn van een exemplaar van dit rapport. Koper aanvaardt uitdrukkelijk de conclusies uit voormeld rapport, luidende:
“De onderzoekshypothese, opgesteld na het vooronderzoek, kan worden bevestigd. De milieuhygienische opzicht verdachte deellocatie (3-tal bovengrondse HBO-tanks) blijkt licht verontreinigd (overschrijding van de streefwaarde) met minerale olie. Conform de Wet Bodembescherming is nader onderzoek niet noodzakelijk. Gezien de omvang en de aangetroffen concentratie aan minerale olie is er geen sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Indien er bij toekomstige grondverzetwerkzaamheden grond vrijkomt uit de verontreinigde trajecten dan heeft deze grond beperkte herbruiksmogelijkheden.”

2. Het is hem voorts niet bekend dat zich in het gebouw, waarvan het verkochte deel uitmaakt, (ondergrondse) opslagtanks, zoals olie- en septictanks bevinden. Het is hem bekend dat er bovengrondse tanks voor het opslaan van vloeistoffen aanwezig zijn geweest. Deze tanks zijn geleegd en schoongemaakt overeenkomstig de gelden voorschriften.

Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Contact

BedrijfsnaamOoms.com
VestigingDordrecht
ContactpersoonDrechtsteden
E-mailadresdordrecht@ooms.com
Telefoonnummer088-4240173

Kenmerken

Hoofdbestemming:
Winkel
Prijs:
€ 1.350,- per maand
oppervlakte:
284 m2
Bouwjaar:
1931

In de buurt

De 10 meest populaire buurten in de omgeving om een winkel huren zijn: Centrum (71), Ridderkerk-Centrum (31), Industriegebied Groote Lindt (23), Winkelcentrum Walburg (23), Boogjes en omgeving (18), Kerkbuurt-Oost (16), Kraaihoek (14), Bleijenhoek (13), Oostendam (8), Wilhelminahaven (8)

De 10 meest populaire bedrijventerreinen in de omgeving om een winkel huren zijn: Groote Lindt (12), Wilhelminahaven (dordrecht) (7), Nijverwaard (5), Donkersloot-Zuid (3), Ter Steeghe (2), Develpoort (1), Donkersloot-Noord (1), Julianahaven (1), Molenvliet (papendrecht) (1), Weeskinderendijk (1)

Bestemmingsplan:
Bekijk hier het bestemmingsplan van Voorstraat 300 in Dordrecht.

Vragen of opmerkingen

Zoekt u een winkel te huur & koop in Dordrecht? We bieden u nu een unieke winkel aan in de buurt Boogjes en omgeving te Dordrecht. Deze winkel heeft een totale beschikbare oppervlakte te huur & te koop van 284 m2 en ligt op Voorstraat 300 in Dordrecht.

Heeft u interesse in dit object, vul dan het aanvraagformulier in. Wij brengen u rechtstreeks in contact met de makelaar of eigenaar van de ruimte zodat u direct een bezichtiging kunt inplannen of extra informatie kunt opvragen.

Deze info niet juist?

Klik hier indien bovenstaande informatie niet juist is en u ons hiervan op de hoogte wilt stellen.

 
Informatie aanvragen