Bedrijfsruimte - Huur

Sophialaan 7-21 3542AR Utrecht

Informatie aanvragen
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )
 • )

€ 325.000,- per jaar

Sophialaan 7-21 3542AR Utrecht
 

Stuur hier een vraag of opmerking naar :Bedrijfsruimte te huur aangeboden
op Sophialaan 7-21 in Utrecht

Bedrijfsruimte - Huur
6500 m2

Omschrijving:
Het betreft hier een grootschalige zoutloods gelegen op het bedrijventerrein “Lage Weide” te Utrecht. Het terrein is gelegen nabij de rijksweg A2 en is direct gelegen aan het Amsterdam-Rijnkanaal. Tevens is er een eigen haven aanwezig met een loskade welke bereikbaar en beschikbaar is voor schepen met een maximale afmeting van 200 m (l) x 14 m (b) en diepgang 4 meter om aan te meren. Indien gewenst kan tegen vergoeding gebruik worden gemaakt van levering van zaken en diensten betreffende inslag- en uitslagwerkzaamheden en gebruik van transportbanden en diensten en materieel van verhuurder. Belangrijke voordelen van dit terrein zijn onder andere de centrale ligging en de aanwezigheid van een eigen haven. Derhalve is de locatie uitstekend geschikt voor op- en/of overslag van goederen over water en weg.

Ligging c.q. bereikbaarheid:
De locatie is gelegen nabij de op- en afritten van de rijksweg A2 (Amsterdam-Breda/’s Hertogenbosch). Het knooppunt Oudenrijn, waar de rijkswegen A2 en A12 (Den Haag/Rotterdam/Arnhem) elkaar kruisen is binnen vijf minuten te bereiken. De stad Utrecht is door de ligging in het zuidelijke deel van Lage Weide goed bereikbaar.

Opslagcapaciteit: De zoutloods heeft een oppervlakte van circa 6.500 m² en heeft een opslagcapaciteit van circa 80.000 MT.

Opleveringsniveau: Het object wordt casco opgeleverd in de huidige gebruikte staat.

Parkeergelegenheid: In nader overleg kunnen er voldoende parkeerplaatsen worden bij gehuurd.

Aanvaarding: In overleg.

Huurprijs: € 325.000,= per jaar te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

Bestemming en gebruik:
Ter plaatse vigeert het bestemmingsplan “Lage Weide”. Blijkens de plankaart geldt ter plaatse de bestemming “bedrijventerrein”, functieaanduiding bedrijf tot en met categorie 4.1.

Huurder dient zich ervan te vergewissen dat het gehuurde de eigenschappen bezit, benodigd voor het door hem beoogde gebruik en dat het beoogde gebruik past binnen het vigerende bestemmingplan.

Servicekosten: Nader te bepalen.

Huurbetaling c.q. betaling servicekosten: Per kwartaal vooruit te voldoen.

Huurtermijn: 5 (vijf) jaar met een verlengingsperiode van 5 (vijf) jaar.

Opzegtermijn: Uiterlijk 12 (twaalf) maanden voor het aflopen van een huurtermijn.

Huurprijsaanpassing:
De huurprijs wordt jaarlijks aangepast, voor het eerst 1 (één) jaar na huuringangsdatum, zulks op basis van wijziging van het consumptieprijsindexcijfer voor alle huishoudens (CPI, zoals vastgesteld door het CBS, met als basisjaar 2015).

Zekerheidstelling:
Afhankelijk van de financiële gegoedheid van de kandidaat een bankgarantie ter grootte van minimaal 3 (drie) maanden huur inclusief servicekosten en BTW.

Omzetbelasting:
Uitgangspunt is BTW-belaste verhuur. Derhalve dient bovengenoemd bedrag te worden vermeerderd met het van toepassing zijnde BTW- percentage. Indien huurder niet aan het 90% criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane nadeel volledig wordt gecompenseerd.

Huurcontract:
Gebaseerd op het model huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, zoals is vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 januari 2015. Van deze overeenkomst maken deel uit de bijhorende “Algemene bepalingen huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230A BW”, gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag op 17 februari 2015 en aldaar ingeschreven onder nummer 15/20.

Kenmerken

Hoofdbestemming:
Bedrijfsruimte
Prijs:
€ 325.000,- per jaar
oppervlakte:
6.500 m2
Bouwjaar:
1965
Industrieterrein:

In de buurt

De 10 meest populaire buurten in de omgeving om een bedrijfsruimte te huren zijn: Bedrijvengebied Oudenrijn (110), Bedrijventerrein Lageweide (107), Bedrijventerrein en omgeving (84), Laagraven (74), Bedrijventerrein De Wetering (26), Schepenbuurt bedrijvengebied Cartesiusweg (19), Buitengebied Harmelen (16), Plettenburg (16), Maartensdijk (15), Bloemstede en Boomstede (14)

De 10 meest populaire bedrijventerreinen in de omgeving om een bedrijfsruimte te huren zijn: Lage Weide (106), Nieuw Overvecht (82), Oudenrijn (80), Laagraven-Liesbosch (74), De Wetering (26), Plettenburg-De Wiers Zuid (16), Cartesiusweg / Pegus / D.E. (15), Industrieweg (14), De Putkop (12), Maarssenbroek (12)

Bestemmingsplan:
Bekijk hier het bestemmingsplan van Sophialaan 7-21 in Utrecht.

Vragen of opmerkingen

Zoekt u een bedrijfsruimte te huur in Utrecht? We bieden u nu een unieke bedrijfsruimte aan op industrieterrein Lage Weide te Utrecht. Deze bedrijfsruimte heeft een totale beschikbare oppervlakte te huur van 6500 m2 en ligt op Sophialaan 7-21 in Utrecht.

Heeft u interesse in dit object, vul dan het aanvraagformulier in. Wij brengen u rechtstreeks in contact met de makelaar of eigenaar van de ruimte zodat u direct een bezichtiging kunt inplannen of extra informatie kunt opvragen.

Deze info niet juist?

Klik hier indien bovenstaande informatie niet juist is en u ons hiervan op de hoogte wilt stellen.

 
Informatie aanvragen