Kantoor - Huur & koop

Lange Voorhout 22 2514EE 's-Gravenhage

Informatie aanvragen

€ 1,- per m² / jaar

Lange Voorhout 22 2514EE 's-Gravenhage
 

Kantoor te huur & koop aangeboden
op Lange Voorhout 22 in 's-Gravenhage

Kantoor - Huur & koop
557 m2

TE HUUR / TE KOOP
Lange Voorhout 22 - 24, Den Haag

OMGEVINGSFACTOREN
Het object is gelegen aan het historische Lange Voorhout met diverse internationale bedrijven, Ambassade(s) en het Hotel des Indes. Ook is het Binnenhof met haar Hofvijver en Mauritshuis in de naaste omgeving gevestigd.

Op loopafstand is het Buurtschap 2005 gelegen met de Denneweg met diverse horecagelegenheden en hoogwaardige retail.

BEREIKBAARHEID
De bereikbaarheid van het pand is goed. In de naaste omgeving zijn de uitvalswegen naar het rijkswegennet (Utrechtsebaan) de A4, A44, A12 en A13 gelegen.

Tevens is de bereikbaarheid met het openbaar vervoer goed. Station Den Haag Centraal is op loopafstand gelegen. Ook zijn er diverse opstapplaatsen van het regionale vervoer (Kneuterdijk) direct om de hoek te vinden.

PARKEREN
Het pand beschikt niet over eigen parkeerplaatsen. In de directe omgeving zijn meerdere parkeergarages gelegen, Interparking Museumkwartier aan het Korte Voorhout, Parkeergarage Noordeinde en Parkgarage ParkBee in de Kazernestraat.

OBJECTOMSCHRIJVING
Het object dateert oorspronkelijk uit 1613, gebouwd op terrein van het stadskasteel van Cornelis van Borssele en was van 1674 tot 1690 bewoond door Govert van Slingelandt, heer van Dubbeldam, pensionaris van Dordrecht, gedeputeerde ter Staten-Generaal, secretaris van de Raad van State, diplomaat en aanhanger van Johan de Witt. Van 1950 tot 1959 was het in gebruik als vestiging van de Amerikaanse Voorlichtingsdienst. (bron: Vrienden van het Lange Voorhout).

Het pand op nummer 24 is van oorsprong een 16e - of 17e eeuws pand met vroeg 19e eeuws uiterlijk in Empirestijl. Het pand bestaat uit drie bouwlagen onder kap en is vijf vensters breed. De in schoon metselwerk uitgevoerde, sobere lijstgevel heeft een deuromlijsting in Empirestijl. Ook de rondboogvormige poortdoorgang in de linkertravee draagt kenmerken van het Empire. De oorspronkelijke vensterindeling is op die van de 2e verdieping na vervangen door schuifvensters zonder roedeverdeling. De poort met ingang op Lange Voorhout 22 geeft toegang tot de achtertuin en de fietsenstalling.

De totaal verhuurbare oppervlakte bedraagt circa 557 m² v.v.o., als volgt verdeeld:
Kelder : ca. 68,0 m²
Begane grond : ca. 175,8 m²
1e verdieping : ca. 161,9 m²
2e verdieping : ca. 151,6 m²
Oppervlakte v.v.o. conform NEN2580

BEREIKBAARHEID
De bereikbaarheid van het pand is goed. In de naaste omgeving zijn de uitvalswegen naar het rijkswegennet (Utrechtsebaan) de A4, A44, A12 en A13 gelegen.

OPLEVERINGSNIVEAU
Het object wordt opgeleverd in huidige staat en is onder andere voorzien van:
-Veel klassieke details;
-Hardstenen vloer;
-Sanitaire voorzieningen;
-Moderne verlichtingsarmaturen;
-Centrale verwarming;
-Open haarden;
-Alarminstallatie.

KADASTRALE GEGEVENS
Gemeente : Den Haag
Sectie : E
Nummer : 3514
Grootte : 4 a 44 ca
Aantekening : Rijksmonument nr. 17700, BSG Den Haag Centrum
Eigendomssituatie : eigen grond

BESTEMMINGSPLAN
Vigerend bestemmingsplan 'Binnenhof e.o.' - 'Gemengd-5'
De gronden zijn bestemd om te worden gebruikt als;
- wonen;
- kantoor;
- dienstverlening;
- maatschappelijk, waaronder worden verstaan gezondheidszorg, praktijkruimten, kinderopvang, openbare dienstverlening, verenigingsleven en welzijnsinstellingen.

HUURPRIJS
Op aanvraag.

HUURTERMIJN
5 (vijf) jaar + 5 (vijf) optiejaren.

OPZEGTERMIJN
12 (twaalf) maanden.

AANVAARDING
In overleg.

HUURBETALING
Per maand vooruit.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de Consumentenprijsindex (CPI), Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

BTW
Verhuurder wenst te opteren voor BTW belaste verhuur. Indien huurder niet voldoet aan de criteria, zal er een nader overeen te komen percentage ter compensatie van de gederfde BTW worden vastgesteld.

ZEKERHEIDSSTELLING
Bankgarantie/waarborgsom ter grootte van een bruto betalingsverplichting van 3 (drie) maanden. (huur, servicekosten en BTW).

HUUROVEREENKOMST
De huurovereenkomst zal worden opgesteld conform de door de Raad van Onroerende Zaken (ROZ) in 2015 vastgestelde ROZmodel Huurovereenkomst Kantoorruimte en andere bedrijfsruimte met aanvullende bepalingen verhuurder.

AANVAARDING
In overleg.

KOOPGEGEVENS:

BTW
Bij de overdracht en levering is geen BTW verschuldigd.

ZEKERHEIDSSTELLING
Bij ondertekening van de koopovereenkomst zal koper ter meerdere zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen een waarborgsom ter grootte van 10% van de koopsom voldoen op kwaliteitsrekening van de notaris binnen 10 werkdagen, nadat de wilsovereenstemming door beide partijen is getekend.

KOOPAKTE
Standaard NVM koopakte BOG.

Bovenstaande objectinformatie is met zorg samengesteld. Voor de juistheid ervan kan door ons geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Vermelding van vloer- en overige oppervlakten zijn slechts indicatief en kunnen in werkelijkheid afwijken. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

KOOPVOORWAARDEN
Voor de verkoop zijn verkoopvoorwaarden gesteld die hieronder zijn opgenomen. Bij het uitbrengen van een bieding en het sluiten van de koopovereenkomst dient men bekend te zijn met deze verkoopvoorwaarden en deze te aanvaarden.

- Koper wordt in de gelegenheid gesteld de onroerende zaak voor het sluiten van de koopovereenkomst te laten keuren door een erkend bouwtechnisch bureau om eventuele bouwkundige gebreken vast te stellen, dan wel de onroerende zaak te laten controleren op de aanwezigheid van asbesthoudende materialen en/of grond op enige verontreiniging te laten onderzoeken.

- Koper verklaart ermee bekend te zijn dat de onroerende zaak meer dan 100 jaar oud is. Dit betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe panden. Tenzij de verkoper de kwaliteit ervan gegarandeerd heeft, staat verkoper niet in voor de vloeren, de leidingen voor elektriciteit, water en gas, verwarming en warmwaterinstallaties met toebehoren, de riolering en de aanwezigheid van doorslaand of optrekkend vocht.

- Met betrekking tot asbesthoudende materialen wordt verwezen naar asbestinventarisatierapport aan partijen genoegzaam bekend. Verkoper zal er voor zorg dragen dat het daarin vermelde aandeel asbest in overleg met koper zal worden verwijderd.

- Energielabel is niet van toepassing, gezien het een rijksmonument betreft.

- Koper is geattendeerd op het feit dat verkoper het verkochte niet zelf heeft gebruikt/bewoond en dat hij derhalve koper niet heeft kunnen informeren over eigenschappen van c.q. gebreken aan het verkochte, waarvan hij op de hoogte zou zijn geweest als hij het verkochte zelf feitelijk had gebruikt. In dit kader zijn partijen uitdrukkelijk overeen gekomen, dat dergelijke eigenschappen c.q. gebreken voor risico en rekening van koper komen en dat bij de vaststelling van de koopsom hiermee rekening is gehouden.

Van toepassing zijnde gegevens met betrekking tot de onroerende zaak zijn eveneens op verzoek bij ons op kantoor ter inzage. Dit zijn bijvoorbeeld: stukken van de vereniging van eigenaren, huishoudelijke reglementen, eigendomsbewijs, splitsingsakte, splitsingstekening, reglementen, erf

Kenmerken

Hoofdbestemming:
Kantoor
Prijs:
€ 1,- per m² / jaar
oppervlakte:
557 m2

In de buurt

De 10 meest populaire buurten in de omgeving om een kantoor huren zijn: 0 (539), Bezuidenhout-Midden (1), Laakhaven-Oost (1), Rivierenbuurt-Zuid (1), Zuidwal (1)

De 10 meest populaire bedrijventerreinen in de omgeving om een kantoor huren zijn: Plaspoelpolder (47), Scheveningse 1e, 2e Haven (16), Hoornwijck (rijswijk) (21), Wateringse Veld (28), Forepark (12), Zwethove (20), Binckhorst (10), Bedrijvenpark Ypenburg Deelplan 21 Fokker (10), Zichtenburg (5), Dobbewijk (9)

Bestemmingsplan:
Bekijk hier het bestemmingsplan van Lange Voorhout 22 in 's-Gravenhage.

Vragen of opmerkingen

Zoekt u een kantoor te huur & koop in 's-Gravenhage? We bieden u nu een uniek kantoor aan te 's-Gravenhage. Dit kantoor heeft een totale beschikbare oppervlakte te huur & te koop van 557 m2 en ligt op Lange Voorhout 22 in 's-Gravenhage.

Heeft u interesse in dit object, vul dan het aanvraagformulier in. Wij brengen u rechtstreeks in contact met de makelaar of eigenaar van de ruimte zodat u direct een bezichtiging kunt inplannen of extra informatie kunt opvragen.

Deze info niet juist?

Klik hier indien bovenstaande informatie niet juist is en u ons hiervan op de hoogte wilt stellen.

 
Informatie aanvragen