Kantoor - Huur & koop

Steenoven 2 5626DK Eindhoven

Informatie aanvragen

€ 72.500,- per jaar

Steenoven 2 5626DK Eindhoven
 

Kantoor te huur & koop aangeboden
op Steenoven 2 in Eindhoven

Kantoor - Huur & koop
631 m2

Locatie / Ligging
Het opvallende object is gelegen op de hoek van de Steenoven/Hoppenkuil op bedrijventerrein “Kapelbeemd” te Eindhoven Noord. In de directe omgeving zijn onder andere de navolgende bedrijven gevestigd: Petrogas, Verbo Glashandel, Paradigit Computers, GeZe Benelux, Grespania, Vialle, STB Koeltechniek, Initial Hokatex, Bos & Slegers, W. Baten & Dochter Verf, Bonduelle, Lotec, Diagnostiek voor U en Tesla. Kapelbeemd heeft een totale oppervlakte van 37 hectare ten behoeve van industriële-en groothandelsbedrijven en is inmiddels totaal uitgegeven.

Bereikbaarheid per auto
Het bedrijventerrein heeft snelle verbindingen naar de snelweg (zowel) de op- en afritten naar de A2 in Best, alsmede de op- en afritten naar de A2 en A58 nabij Eindhoven Airport, als ook het centrum van Eindhoven via de Boschdijk.

Bereikbaarheid per openbaar vervoer
Op het bedrijventerrein is een bushalte aanwezig (lijn 8). Eindhoven Airport is op slechts 10 minuten rijden gelegen.

Parkeergelegenheid: Op eigen terrein circa 14 parkeerplaatsen beschikbaar.

Postcode: 5626 DK.

Kadastrale gegevens:
Gemeente Woensel, Sectie T, Nummers 2323, 2324, 2338
Grootte 6 are en 61 centiare (= 661 m2), alsmede 1/5e onverdeeld aandeel van het perceel 2332, in gebruik als gemeenschappelijke nooduitgang met trapportaal.

Oppervlakten
Kantoorruimte:
Begane grond Ca. 285 m²
1e verdieping Ca. 295 m²
Totaal (v.v.o) Ca. 580 m²

Kantine:
2e verdieping Ca. 51 m²
Totaal (v.v.o) Ca. 51 m²

Algemene bouwkundige gegevens:
- Constructie: Traditionele bouw met staalconstructies;
- Gevels: Deels metselwerk, deels aluminium puien met glasinzet; ter plaatse van de raampartijen horizontaal uitstekende staalconstructies met roosters als zonwering;
- Ramen/deuren/kozijnen: Aluminium ramen, deuren en kozijnen met dubbele beglazing;
- Vloeren: Betonvloeren, deels voorzien van betegelingen;
- Plafonds: Systeemplafonds met armaturen;
- Scheidingswanden: Deels metselwerk, deels lichte separatiewanden (houten kozijnen met glasinzetten);
- Dak(en): Plat dakconstructie van beton, voorzien van een bitumineuze bedekking;
- Thermische isolatie: Gevels, vloeren, dak, beglazing.

Opleveringsniveau kantoorruimte:
- representatieve entree met tochtsluis en tegelvloer;
- systeemplafonds met TL-inbouwarmaturen;
- pantry (per bouwlaag);
- huidige indeling met scheidingswanden;
- vloerbedekking;
- dubbele toiletgroep (per bouwlaag, behalve 2e verdieping);
- kantine met alle apparatuur;
- brandmeldinstallatie;
- brandslanghaspels en handbrandblussers;
- mechanische ventilatie met volledige luchtbehandeling (koeling en verwarming);
- alarminstallatie.

* Het aanwezige meubilair is ter overname beschikbaar!

Opleveringsniveau terrein:
- groenvoorzieningen;
- verharding met klinkers;
- terreinverlichting.

Bouwjaar: Omstreeks 2000.

Energielabel: A (Stichting Beemdpark is voornemens via dakverhuur het plaatsen van zonnepanelen te realiseren).

Bestemming: Bedrijventerrein: Kapelbeemd – Acht 2007. Bedrijfsdoeleinden II (zie bijlage).

Datum beschikbaar: Per direct!

HUURCONDITIES
Jaarlijkse aanvangshuurprijs: € 72.500,00 per jaar te vermeerderen met de geldende B.T.W.
Huurbetaling: Per kwartaal vooruit.
Huurtermijn: Vijf jaren.
Verlengingstermijn: Vijf jaren.
Opzegtermijn: Twaalf maanden voorafgaande aan de expiratiedatum.
Huurindexering: Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex CPI reeks CPI-alle huishoudens (2015=100, dan wel meest recente tijdsbasis), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Zekerheidsstelling: Bankgarantie: ter grootte van drie maanden huur inclusief B.T.W.
Huurindexering: Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex CPI reeks CPI-alle huishoudens (2015=100, dan wel meest recente tijdsbasis), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
B.T.W.: Huurder garandeert aan verhuurder dat hij het object per datum van ingang van de huurovereenkomst voor tenminste het bij de wet vastgestelde minimumpercentage (90%) blijvend zal gebruiken voor doeleinden die recht geven op aftrek van BTW. Partijen zullen bij de huurovereenkomst opteren voor BTW belaste huur/verhuur. Indien huurder echter niet (meer) voldoet aan de wettelijke criteria voor belaste verhuur of een optieverzoek tot belaste verhuur niet (meer) door de inspecteur der belastingen wordt gehonoreerd, dan zal huurder het gehele daardoor financieel te lijden nadeel voor verhuurder aan verhuurder vergoeden, overeenkomstig het in de algemene bepalingen ROZ gestelde.
Huurovereenkomst: R.O.Z.-model 2015, huurovereenkomst en Algemene Bepalingen kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW met de benodigde aanvullingen.

KOOPCONDITIES
Koopsom: € 835.000,00 Kosten Koper.
Staat: De koopsom is gebaseerd op basis van de huidige staat van het object.
Notaris: Door koper nader te bepalen.
Overdrachtsbelasting: Van toepassing.
Omzetbelasting: Met de fiscalist van de verkoper wordt bekeken of er geopteerd moet worden voor een met B.T.W. belaste levering. Indien dit voor de verkoper noodzakelijk is, zullen partijen daarvoor opteren c.q. dient koper daaraan zijn volledige medewerking te verlenen.
Bodem: Geen belastende feiten bekend.
Zekerheidsstelling: Bankgarantie van 10% van de koopsom te voldoen bij ondertekening van de koopovereenkomst.
Verplichte deelname: Lidmaatschap Stichting Beemdpark à € 600,00 per jaar te vermeerderen met de geldende B.T.W.

Bezichtiging? Bel Q Bedrijfslocaties B.V. op 040 - 2 12 22 12.
Vermelde informatie is ons inziens uit betrouwbare bron verkregen en met de grootste zorg opgesteld. Q Bedrijfslocaties B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent de juistheid van deze gegevens die vrijblijvend worden verstrekt aan meerdere partijen. Dit is geen aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek, doch uitsluitend een uitnodiging tot de start van een onderhandeling. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor dat onze opdrachtgever hieraan zijn goedkeuring dient te verlenen.

Kenmerken

Hoofdbestemming:
Kantoor
Prijs:
€ 72.500,- per jaar
oppervlakte:
631 m2
Industrieterrein:

In de buurt

De 10 meest populaire buurten in de omgeving om een kantoor huren zijn: 0 (560), Binnenstad (4), Hurk (2), Industrieterrein Ekkersrijt (2), Driehoeksbos (1), Irisbuurt (1), Meerveldhoven (1), Philipsdorp (1), Rapelenburg (1), Schoot (1), Schrijversbuurt (1)

De 10 meest populaire bedrijventerreinen in de omgeving om een kantoor huren zijn: De Hurk (50), Eindhoven Airport (welschap A) (31), Ekkersrijt (9), Flight Forum (28), Breeven (19), De Run 4000 (16), Achtse Barrier (15), T Zand (14), De Tempel / Vlokhoven (13), Esp (9)

Bestemmingsplan:
Bekijk hier het bestemmingsplan van Steenoven 2 in Eindhoven.

Vragen of opmerkingen

Zoekt u een kantoor te huur & koop in Eindhoven? We bieden u nu een uniek kantoor aan op industrieterrein Kapelbeemd te Eindhoven. Dit kantoor heeft een totale beschikbare oppervlakte te huur & te koop van 631 m2 en ligt op Steenoven 2 in Eindhoven.

Heeft u interesse in dit object, vul dan het aanvraagformulier in. Wij brengen u rechtstreeks in contact met de makelaar of eigenaar van de ruimte zodat u direct een bezichtiging kunt inplannen of extra informatie kunt opvragen.

Deze info niet juist?

Klik hier indien bovenstaande informatie niet juist is en u ons hiervan op de hoogte wilt stellen.

 
Informatie aanvragen